"Życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć; odkrywania, kim jesteście, odkrywania wartości, które nadają kształt waszemu życiu." Jan Paweł II * ZEBRANIE Z RODZICAMI 26 KWIETNIA 2017 ROKU O GODZ. 16:00

Aktualności

[in content:content_en line 126]: syntax error: unrecognized tag: podań , wniosków … (Smarty_Compiler.class.php, line 446)[in content:content_en line 126]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)[in content:content_en line 131]: syntax error: unrecognized tag 'jak' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)
 
 


Informacja

 

Proszę o dokonanie  dopłaty do wycieczki Toruń - Ciechocinek w kwocie 160 zł (całkowity koszt 260 zł) do 20 maja  w sekretariacie szkoły.

1. Skłodowska Jadwiga

2. Rzymska Alina

3. Dmochowska Beata

4. Dmochowska Jadwiga 

5. Łapińska Iwona

 

6. Długoborska Stanisława

7. Przybylska Bożena

8. Marciniak Jadwiga

9. Staniec Krystyna

 

                                                                Sekcja emerytów

 

 

TORUŃ CIECHOCINEK

 

 

29.06.2017

·         wyjazd z Czyżewa godz. 6.00

·        Golub Dobrzyń – zwiedzanie zamku

·        Toruń – Krzywa Wieża, Muzeum Dom Kopernika, Katedra, Starówka,  czas wolny

·        Przysiek Ośrodek CARITAS – obiadokolacja, nocleg – pokoje       z pełnym węzłem sanitarnym.

 

30.06.2017

·     śniadanie

·     zwiedzanie Kościoła Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II – msze:7, 12, 18

·     Ciechocinek – tężnie, zegar kwiatowy, grzybek fontanna

·     posiłek

·     powrót do Czyżewa wieczorem.

 

 

Całkowity koszt wycieczki – 260 zł.

Zaliczkę w kwocie 100 zł. należy wpłacić od 15 marca 2017 r. w sekretariacie szkoły (do pani Iwony).


15. 12. 2016 r.      SPOTKANIE   WIGILIJNE

15 grudnia 2016 roku  o  godzinie 15 .00  spotkaliśmy  się  w  świetlicy  ZS w Czyżewie  na  uroczystej  Wigilii . Przy  stole  nakrytym  białym  obrusem  i  przystrojonym  gałązkami  świerku  obok  nauczycieli  emerytów  zasiedli  zaproszeni  goście : ksiądz  proboszcz naszej  parafii  i ksiądz  wikary oraz  panie  dyrektorki Zespołu  Szkół w Czyżewie . Spotkanie  otworzył  nowy  prezes  naszego  koła – pan Robert  Skłodowski , który  serdecznie  powitał  zebranych i złożył  wszystkim  życzenia  na  nadchodzące  Święta  Bożego  Narodzenia oraz  zbliżający  się  Nowy  Rok . Następnie  ksiądz  proboszcz E. Sochacki pobłogosławił  opłatki :,,Niech  Boża  Dziecina  napełni  serca  miłością , błogosławieństwem i  pokojem , otworzy  nas  na  miłość  Chrystusa  i  uzdolni  do  obdarowywania  miłością  innych ‘’ .

W blasku  płonącej  świecy ,łamiąc  się  opłatkiem , składaliśmy  sobie  życzenia  zdrowych , rodzinnych  i  pełnych  miłości  Świąt ;  niech  przy  wigilijnym  stole  zasiądą  wszyscy  Ci , których  kochamy , byśmy  byli  razem  nie  tylko  w  ten  wigilijny  czas , ale i  przez  cały  nadchodzący  rok .

Ciepłe  słowa  do  zebranych  skierowała  także  pani  Anna  Sienicka , która  w  imieniu  całej  dyrekcji  życzyła  wszystkim  cudownych , pełnych  miłości  Świąt  Bożego  Narodzenia , dużo  wzajemnej  serdeczności , uśmiechu  i  życzliwości  .

W  tym  uroczystym  nastroju  pragniemy   przekazać  serdeczne  życzenia  wszystkim  naszym  przyjaciołom , a  szczególnie  Dyrekcji , nauczycielom , pracownikom  i  uczniom  Zespołu  Szkół  w  Czyżewie .

       WESOŁYCH  ŚWIĄT  BOŻEGO  NARODZENIA  I  SZCZĘŚLIWEGO  NOWEGO  ROKU 23 . 10. 2016 r.

23 pażdziernika  mieliśmy  przyjemność  spędzić  wieczór  w  Filharmonii  Podlaskiej . Spotkaliśmy  się  z  ,,Carmen ‘’- jedną  z  najpiękniejszych  oper  w  historii  muzyki . Dzieło  Georges’a  Bizeta  należy  do  ścisłego  kanonu  operowego . Inscenizacja , którą  zobaczyliśmy , pozostaje  wierna  zasadom  wyznaczonym  przez  kompozytora , a  jednocześnie  jest  bliska  realiom  współczesnego  życia i codzienności . Spektakl  zrealizowany  przez  Beatę  Redo – Dobber  pod  kierownictwem  muzycznym  Michała  Klauzy  ukazuje  historię  namiętnych  uczuć , której  towarzyszy  muzyka  o  kunsztownej i eleganckiej  fakturze  oraz  znakomite  libretto . Tematem  tej  czteroaktowej  opery  jest  trudna  miłość i perypetie  z  nią  związane . Główna  bohaterka o  bardzo  bogatej  osobowości  przykuwa  uwagę  widza , przeżywa  swój  miłosny  dramat  jak  w  wielkiej  tragedii  antycznej ,  poznaje  swój  los i  przyjmuje  go . W  ,, arii  z  kartami ‘’, Carmen  przeżywa  całą  paletę  uczuć , przechodzi  przez  różne  stany  wobec  losu  zapowiadającego  śmierć . Czuje  bunt , bezradność , wreszcie  zdobywa  się  na  odwagę , by  spojrzeć  śmierci w oczy . Carmen  to  archetyp  kobiety  niezależnej i wyzwolonej , to  femme  fatale . Jest  kobietą  skrywającą  tajemnicę , jej  życie  determinują  miłość , zazdrość , ból i śmierć .         Zaprezentowane  na  deskach  Opery i Filharmonii  Podlaskiej  arcydzieło  Bizeta  dostarczyło  nam  niezapomnianych  wzruszeń .


22  września  2016 roku

 
Tego  dnia  odbyło  się  zebranie  sprawozdawczo – wyborcze  kończące  kadencję  zarządu  koła  nauczycieli – emerytów . Prezes  koła  , pani Halina  Lipińska  powitała  wszystkich  zebranych  i  przejęła  przewodniczenie  obradom . Swoje  wystąpienie  zaczęła  od  podziękowań  wszystkim , którzy  wspierali  pracę  zarządu . Na  początku  zwróciła  się  do  Dyrekcji  Zespołu  Szkół  dziękując  za  gościnność , wspólne  Wigilie i zaproszenia  na  uroczystości  szkolne . Szczególne  podziękowania  zostały  skierowane  do  pana  Radosława  Sienickiego  za  prowadzenie  naszej  strony  internetowej  , pomoc  w  zorganizowaniu  kursu  komputerowego , a  także  złożenie  pamiątkowego  albumu  dokumentującego  naszą  pracę . Podziękowania  popłynęły  również  do  pani  Iwony  Suchodolskiej  za  pomoc  w  organizacji  wycieczek  oraz  pań  kucharek  za  kulinarną  organizację  naszych  spotkań.W  imieniu  zarządu  pani  Halina  podziękowała  wszystkim  koleżankom  i  kolegom  za  udział  w  naszych  imprezach ,wsparcie  dobrym  słowem ,tworzenie  miłej  atmosfery . 
Następnie  głos  zabrała  pani  dyrektor  Anna  Sienicka ,która  w  ciepłych  słowach  podsumowała  współpracę  z  kołem i zaprosiła wszystkich  na  zbliżające  się Święto  Nauczyciela .
W  dalszej  kolejności  pani  Teresa  Rozworowska  przedstawiła  sprawozdanie  finansowe.  Nauczyciele – emeryci  wyrazili  chęć , aby  pieniądze  z  funduszu  socjalnego  przekazywane  były  przelewem  na  ich  osobiste  konta .
Sprawozdanie z pracy za  ubiegłą  kadencję  przedstawiła  pani  H . Lipińska . Ujęła  w  nim  następujące  zagadnienia : 
IMPREZY  KULTURALNE : zorganizowano  wyjazdy  na  następujące  występy : koncert  muzyki  operetkowej ,,Świat  Musicalu ‘’ ,  ,,Upiór  w  operze ‘’  i  ,, Skrzypek  na  dachu  ‘’  w  Filharmonii  Podlaskiej , w  teatrach  warszawskich  obejrzeliśmy  komedie : ,, Klimakterium ‘’ w Capitolu  i ,, Fredro  dla  dorosłych ‘’ w  Teatrze  6 piętro . Przy  okazji  wizyt  w  teatrach  zwiedziliśmy  Zamek  Królewski  i  Stare  Miasto , Wilanów  i  Świątynię  opatrzności  Bożej . 
WYCIECZKI  HISTORYCZNO  - KRAJOZNAWCZE :  zwiedziliśmy  Kozłówkę , Nałęczów , Kazimierz  Dolny i  panoramę  z  pokładu  statku  wycieczkowego w Kazimierzu 2013.Odbyliśmy  także  2- dniową  wycieczkę  Szlakiem  Piastowskim – przez  Kórnik , Poznań , Lednicę z  Muzeum  Pierwszych  Piastów , Gniezno , Biskupin .
SPOTKANIA – wspólne  Wigilie z dyrekcją  szkoły  i  miejscowymi  kapłanami , imprezy  jesienne  przy  ognisku , spotkania  karnawałowe ,  uroczystości  z  okazji  Dnia  Nauczyciela . W  czerwcu  2013 roku  prowadziliśmy  zajęcia  w  GOK-u  dla  chętnych  uczniów  organizując  Odpoczynek , Zabawę i  Naukę . Wiosną  2016  roku  przy  pomocy  p . R. Sienickiego  i  p. A . Rzymskiej  zorganizowaliśmy  kurs  obsługi  komputera .

W  drugiej  części  zebrania  odbyły  się  wybory  nowego  zarządu . Zebrani  wyrazili  chęć , by  obecny  zarząd  pracował  w  następnej  kadencji . Jednak  życzenie  to  nie  mogło  być  spełnione , ponieważ  pani  Halina  zmieniła  miejsce  zamieszkania ,tym  samym  musiała  zrezygnować  z  tej  propozycji , dziękując  jednak  kolegom  za  zaufanie  i  pozytywną  ocenę  naszej  pracy . 
Wybory  wyłoniły  nowy  zarząd  w  składzie : 
Robert  Skłodowski – prezes  koła , 
oraz  członkowie : Irena  Kondratowicz , Teresa  Rozworowska , Hanna  Steć  i  Elżbieta  Szyl. Honorowym  członkiem  została  Halina  Lipińska , która  zgodziła  się  dalej  służyć  nam  swoją  pomocą . Pan  Robert  Skłodowski  podziękował  wszystkim  za  okazane  mu  zaufanie  i zobowiązał się  do  dobrej  pracy  na  rzecz  naszej  społeczności . 
Nowemu  zarządowi  gratulujemy  i  życzymy  sukcesów !
Spotkanie  zakończyło  się  miłym  akcentem . Pani  Jadwiga  Pakieła  w  imieniu  wszystkich  zebranych  podziękowała  zarządowi  za  owocną  pracę. Wyrazem  wdzięczności  były  kwiaty , które  złożyła  na  ręce  byłej  już  pani  prezes -  kol . Haliny  Lipińskiej .
           HALINKO , dziękujemy  CI  za  pięcioletnią  pracę  dla  wspólnego  ,,emeryckiego ‘’  dobra , za  osobisty  wysiłek  włożony  w  tę  naszą  społeczną  działalność , za  kreatywność  w  budzeniu  naszej  aktywności , za  życzliwość i tworzenie  w  naszym  kole  słonecznej  aury , za  serdeczny  uśmiech  i  pogodę  ducha  .  Liczymy , że  nadal  będziesz  nas  wspierać  swoją  dobrą  energią  i  pomysłami ,a nasza  współpraca  będzie  dalej  się  rozwijać . WYCIECZKA  DO  WARSZAWY  2016 r.

16  kwietnia  2016  roku , w  sobotę , odbyła  się  wycieczka  do  Warszawy . 
Z  Czyżewa  wyjechaliśmy  o  godz . 8.30  w  gronie  28  osób i  udaliśmy  się  do  Wilanowa , ponieważ  pierwszym  punktem podróży  było  zwiedzanie  pałacu  i  parku  w  Wilanowie .Ta  letnia  rezydencja  króla  Jana III Sobieskiego – a  w  latach  1720 – 1945  wspaniała  rezydencja  polskich  rodów  magnackich -  stanowi  dziś  jeden  z  najcenniejszych  zabytków  polskiego  baroku . Nie  zniszczony , lecz  zdewastowany  i  ograbiony  przez  hitlerowców  w  czasie  II wojny  światowej  przeszedł  pałac  w  styczniu 1945 roku  na  własność  państwa  jako  Oddział  Muzeum  Narodowego  w  Warszawie . 
Na  dziedziniec  zamkowy  weszliśmy  przez  kamienną  bramę  z  czasów  króla  Sobieskiego  i  szeroką  aleją  widokową , wzdłuż  której  ustawiono  białe  ławeczki , doszliśmy  do  pałacu   mającego  kształt  prostokątnej  podkowy . Towarzyszyła  nam  piękna  słoneczna  pogoda  i  odurzający  zapach  kwitnących , różnokolorowych  hiacyntów . Nasz  zachwyt  wywołały  dwie  kwitnące  magnolie . Na  tle  monumentalnej  bryły  pałacu  obsypane  delikatnym  kwieciem  dwa  rozłożyste  drzewa  przyciągały  zwiedzających  swym  ,, królewskim , majestatycznym ‘’ wyglądem . 
Po  wnętrzach  pałacowych  oprowadzał  nas  przewodnik – edukator , zwracając  naszą  uwagę  na  walory  historyczne i artystyczne  zbiorów , a  także  ich  symbolikę . Zobaczyliśmy  Pokój  Wielki  Karmazynowy , Antykamerę  Królowej i Sypialnię  Króla  oraz  Wielką  Salę  Stołową  Augusta II . Zainteresowała  nas  także  Galeria  Portretu  Polskiego , którą  uzupełniają  wizerunki  różnych  osobistości  utrwalone  w  medalach , ceramice i rzeżbie ,jak również  elementy  uzbrojenia  i  stroju .
Następnie  udaliśmy  się  do  parku , którego  najstarsza  część  ma  charakter  barokowego  ogrodu  włoskiego . Napis  nad  bramą  prowadzącą  do  parku  wyraża  myśl  zapożyczoną  z  satyr  Horacego – doradza  wchodzącym  miłe  zapomnienie  o  pełnym  trosk  życiu . Podziwialiśmy  geometryczny  - XVII wieczny – układ  trawników  i  dekoracyjnych  bukszpanowych  parterów , jednak  park  nie  olśnił  nas  swoją  urodą , nie  ukazał  się  nam  w  całej  swojej  krasie , gdyż  rośliny  jeszcze  nie  obudziły  się  z  zimowego  snu .
Będąc  w  Wilanowie , nie  mogliśmy  nie  zajechać  na  teren  budowy  Świątyni  Opatrzności  Bożej . O  postępie  prac  w  Świątyni  opowiedziała  nam  przewodniczka i oprowadziła nas  po  dostępnych  dla  zwiedzających  pomieszczeniach .  Najważniejszym  w  tej  chwili miejscem  jest  tu  Panteon  Wielkich  Polaków , w  którym  naczelne  miejsce  zajmują  relikwie  ośmiu  świętych  i  błogosławionych , m. in. Relikwie  ks. Jerzego  Popiełuszko i Świętego  Jana  Pawła  II . Podobnie  jak  w  innych  historycznych  miejscach , tak  i  w  tej  Świątyni  znajdują  się  grobowce  osób  wybitnych , których  świadectwo  życia  zapisało  się  głęboko  w  historii  naszego  kraju . W  ten  sposób  Panteon  staje  się  wyjątkową  pamiątką  dla  przyszłych  pokoleń .  Obecnie  swoje  miejsce  spoczynku  znalazły  tu takie  Osoby jak , m.in.  poeta  ks. Jan  Twardowski , kapelan  Rodzin  Katyńskich – ks. Zdzisław  Peszkowski , a  także  tragicznie  zmarli  w  katastrofie  smoleńskiej , m. in. ostatni  prezydent  na  uchodźstwie – Ryszard  Kaczorowski . W  tej  części  świątyni  umieszczono  także  tablicę  z  nazwiskami  wszystkich  osób , które  zginęły  w  2010  roku  w  katastrofie  prezydenckiego  samolotu  pod  Smoleńskiem . 
Ostatnim  punktem  programu  wycieczki  była  wizyta  w  teatrze . Tym  razem  wybraliśmy  Teatr  6 Piętro  i  graną  tu  sztukę  ,,Fredro  dla  Dorosłych – Mężów  i  Żon ‘’.  Komedia według  Fredry  świetnie  odnajduje  się  w  naszym  skomputeryzowanym  XXI  wieku , którego  mieszkańcy  coraz  rzadziej  pytają , czy  miłość  i  małżeństwo  mogą  iść  w  parze ? Sztuka w  teatrze  6 Piętro  pozostaje  pikantną , lecz  ironiczną  gorzką  komedią  o  życiu  miłosnym  współczesnych  mężów  i żon , opowiadaną  z  żywiołowym  humorem  o  zdradzających  i  zdradzanych  mężach  i  żonach  i  ich  kochankach .  Rymowanym  wierszem  i  zgrabną  polszczyzną  rozbrzmiewa  w  sztuce  kwartet  doskonale  grających  aktorów –Michał  Żebrowski  jako  Hrabia  Wacław , Jolanta  Fraszyńska  - jego  zona Elwira , Alfreda – ,, przyjaciela ‘’ domu  zagrał  Konrad  Darocha , a  pokojówkę  Justysię – Joanna  Liszowska .Aktorzy  mówią  językiem  Fredry , jednak  stanowi  on  tylko  historyczny  kostium  dla  spraw  współczesnych…Pan  Hrabia  w  dresie , czy  Justysia  w  dżinsach  to  nasi  dobrzy  znajomi  … ponad  przestrzenią  i  czasem .
Wróciliśmy  szczęśliwie  do swoich  domów  i …jeszcze  raz  przekonaliśmy  się , że  każdy  wyjazd  wnosi  w  nasze  życie  pozytywne  emocje . 
 KURS  KOMPUTEROWY

W  marcu  i  kwietniu  2016 roku  odbył  się  kilkugodzinny , bezpłatny  kurs  komputerowy  zorganizowany  przez  zarząd  koła . Mogli  w  nim  wziąć  udział  wszyscy  ci  nauczyciele  emeryci ,którzy  chcieliby  poznać tajniki  obsługi  komputera . Zwróciliśmy  się  do  dyrekcji  Zespołu  Szkół  o  udostępnienie sali  informatycznej  i  poprowadzenie  zajęć . Pierwsze  zajęcia przeprowadził  dyrektor  szkoły , Pan  R. Sienicki , któremu  bardzo  dziękujemy .Wszyscy  wiemy , że  komputery  zagościły  w  naszym  życiu  na  dobre , więc , aby  dobrze  wykorzystać  ich  możliwości , należy  pogłębiać  swoją  wiedzę  z  zakresie nowoczesnej technologii . 
Na  co  dzień  możemy  wykorzystywać  komputer  do  redagowania  pism  urzędowych     ,na  komputerze  możemy  oglądać  zdjęcia , przesyłać  je , słuchać  muzyki , oglądać  filmy . Jednak  dopiero  podłączenie  komputera  do  sieci  Internetu  otwiera  mnóstwo  nowych  możliwości . Internet  ułatwi  nam  komunikację  z  bliskimi , pozwoli  poznać  nowych  znajomych  i  zdobywać  potrzebne  na  co  dzień  informacje . 
Na  zajęciach  podjęliśmy  następujące  zagadnienia :
1 . Korzystanie  z  Internetu :  rodzaje  stron  internetowych , portale  i  serwisy  internetowe ,   wyszukiwanie  informacji .
2 . Tworzenie  dokumentów : zapisywanie  i otwieranie  dokumentów , podstawowe  operacje  na  tekście . 
3 . E- Mail : tworzenie  adresu  e-mailowego , zakładanie  skrzynki poczty  elektronicznej , wysyłanie  i  odbieranie  e-maili . 
4 . Rachunki  przez  komputer : zlecenia  bankowe realizowane  przez  Internet .
5 . Słowniczek  ikonek , przydatne  skróty  klawiaturowe .
Większość  zajęć  poprowadziła  Pani  Alina  Rzymska – nauczycielka  Szkoły  Podstawowej  w  Czyżewie .Bardzo  serdecznie  dziękujemy  Pani  Alinie ,która  poświęcając  swój  wolny  czas , zechciała podzielić  się  z  nami  swoją  wiedzą i  umiejętnościami  w  zakresie  obsługi  komputera . Zajęcia  prowadziła  nie  tylko  sumiennie , ale  też  niezwykle  ciekawie . Na  każde  zajęcia  przygotowywała  wszystkim  kursantom  ,,ściągi” , by  mogli  ćwiczyć  w  domu, przekazała  proste  wskazówki , odpowiedziała  na  każde  pytanie . Dziękujemy  Pani  Alinie , że  zechciała być naszym  przewodnikiem  po  świecie  Internetu .                                                                                                                                                                               
 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 


Spotkanie  karnawałowe

1 lutego  2016 roku  nauczyciele  emeryci  spotkali  się  w  Sali  GOK-u  w Czyżewie , by  wspólnie  spędzić  czas  karnawałowych  ostatków . Zakończenie  karnawału  zawsze  należy  uczcić  czymś  słodkim – w  ostatki nikt  nie  liczy  kalorii – więc  częstowaliśmy  się  słodkimi  wypiekami . Najlepsze  były  pączki – palce  lizać !
W  miłym  gronie – przy  kawie  i  herbacie –zostały  też  omówione  bieżące sprawy . Kol. Teresa  Rozworowska  przypomniała  o  składaniu  w  terminie wniosków i PITów Kol . Hanna  Steć  i Halina  Lipińska  przedstawiły  ofertę majowej  wycieczki . Podjęto  decyzję  o  wyjeździe  jednodniowym  do Warszawy , w  połączeniu  z  wizytą  w  teatrze . Termin  wyjazdu  zostanie podany  w późniejszym  terminie .
 
16  grudnia  2015 r.

Święta  Bożego  Narodzenia  to  czas sprzyjający  spotkaniom  z  rodziną , przyjaciółmi , znajomymi , to  czas ,kiedy  staramy  się  być  blisko  siebie . Nauczyciele  emeryci , kultywując  tradycję, spotkali  się  w  świetlicy  szkolnej 16  grudnia  2015 r. ,by  zasiąść  przy  stole  wigilijnym , przełamać  się  opłatkiem  i  wspólnie  przy  choince  śpiewać  kolędy . Chcieliśmy  w  ten  sposób  podkreślić  naszą  wspólnotę , okazać  sobie  serdeczność  i  sympatię. Zebranych  przy  pięknie  nakrytym  stole  powitała  prezes  naszego  koła , kol . Halina  Lipińska , która  złożyła  wszystkim  zebranym  świąteczne  i  noworoczne  życzenia : ,,Niech  czas  Bożego  Narodzenia  upłynie  nam  w  prawdziwie  rodzinnej  atmosferze , a  wszystkie  dni  Nowego  2016 Roku  będą  pełne  spokoju , dobrego  samopoczucia  i  zdrowia , byśmy  byli  pomocni  naszym  bliskim , sąsiadom , przyjaciołom i znajomym , by  spełniły  się  nasze  marzenia , byśmy z powodzeniem realizowali  wszystkie  plany i zamierzenia. Wyjątkową  i  magiczną  moc  wigilijnego  wieczoru  podkreślała  obecność  gości – księdza  dziekana  Eugeniusza  Sochackiego  oraz  pań  dyrektorek – Anny  Sienickiej   i Doroty  Jadczak, którzy  złożyli  życzenia  na Święta  i  Nowy  Rok .

„To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu  wieków,
pod  dachem tkliwej kolędy 
Bóg rodzi się w  człowieku".

  
 


Dzień Nauczyciela


15 października 2015r.  nauczyciele emeryci  wzięli  udział  w  uroczystości  Dnia  Edukacji  Narodowej  przygotowanej  przez  Zespół  Szkół  w  Czyżewie.

Święto Pracowników  Oświaty  połączono  ze  Świętem  Patrona  Gimnazjum – Postacią   Jana  Pawła  II . Obie te uroczystości  łączą  się  pięknie  ze  sobą, co  podkreśliły  słowa  Ojca  Świętego, stanowiące  motto  tego  Dnia; ,, Nie  ma  większego  bogactwa  w  narodzie  nad  światłych  obywateli ‘’. To ,, bogactwo  narodu ‘’  tworzą  przecież  nauczyciele w swojej  niełatwej  ale  pięknej  służbie  pedagogicznej, to  oni  starają  się, by  młode  pokolenie  wchodzące  w  życie  miało  możliwość  nie  tylko  zdobywania  potrzebnej  wiedzy, lecz  także  szansę  rozwijania  i  umacniania  w  sobie  zdolności  rozróżniania  dobra  od  zła. Tak  pięknie  łączy  się  nauczanie  Ojca  Świętego  z istotą  oświaty.
Podniosły nastrój  uroczystości  podkreślały : obecność  sztandaru szkoły, ślubowanie  klas  pierwszych  gimnazjum , montaż   słowno-muzyczny , a  także  wazon  jesiennych kwiatów.
Miłym  akcentem  były  życzenia , które  złożyły- Pani  dyrektor  A. Sienicka, Pani  burmistrz  A. Bogucka  oraz przedstawicielka Rady  Rodziców  Pani   A. Podbielska. Ciepłe życzenia  przesłał też  Pan   Jacek Bogucki- poseł na sejm. Wszyscy  zostali  obdarowani  pięknymi   różami.  Spotkanie  zakończyło  się  słodkim  poczęstunkiem w świetlicy szkolnej i miłą  rozmową.

Nauczycielom  i Wychowawcom  życzymy  satysfakcji  z codziennych, jakże  trudnych  i  odpowiedzialnych  zadań  w  pracy  z dziećmi  i  młodzieżą ; Rodzicom -  radości  z sukcesów  Waszych  dzieci ; Uczniom – aby  szkoła  była dla Was  bezpiecznym  i przyjaznym  miejscem , w którym  dzieją  się  ciekawe  i  pouczające zdarzenia. 
 


WYCIECZKA DO WARSZAWY

28 września 2015 r.  odbyła  się  wycieczka  do  Warszawy , w  której  wzięli  udział  nauczyciele  emeryci i  kilkoro ich  znajomych . Zgodnie  z zaplanowanym przebiegiem  wyjazdu , najpierw  zwiedziliśmy  Zamek  Królewski.
Przewodnik  w  ciekawy  sposób  przybliżył  nam  historię  Zamku , którego  początki  sięgają  14 wieku . Wspaniały  obiekt  był  rezydencją  królewską i miejscem  obrad  sejmu . Mimo  iż  we  wrześniu 1939 roku  został  zbombardowany , a w sierpniu 1944 roku  wysadzony  w  powietrze , dziś  błyszczy  dawnym  blaskiem i stanowi  dumę  Polaków .Zwiedziliśmy  historyczne  wnętrza , w których  podziwialiśmy  zgromadzone  eksponaty  świadczące o naszej  bogatej  historii .W  Sali  Rycerskiej , która  stanowi  swego  rodzaju  panteon  narodowy , podziwialiśmy  obrazy  Baccarellego , a także  popiersia  mężów  stanu , pisarzy i uczonych . W  Sali  Tronowej – tron  królewski i zaplecek  z  haftowanymi  srebrną  nicią  86 orłami ; w  Pokoju  Canaletta – 22 obrazy z widokami  dawnej  Warszawy . W Sali  Senatorskiej , gdzie  3 maja 1791 roku  uchwalono  Konstytucję  3 maja , można  było  obejrzeć  replikę  tego  dokumentu . Mieliśmy  także  wyjątkową  okazję  podziwiać   dzieła  Jana  Matejki  - ,, Konstytucję  3 maja ‘’ , ,,Batorego  pod  Pskowem ‘’ i  inne  obrazy . 
             Podziwialiśmy  wystrój  komnat  zamkowych  - piękne  boazerie , podłogi , kryształowe  żyrandole  i  lustra , a  także  pokoje  prywatne  króla  Stanisława  Poniatowskiego . 
Zamek  dziś – to  miejsce  uroczystości  państwowych , ważne  centrum  edukacji  i  prezentacji  dzieł  sztuki  z  największych  światowych  kolekcji . 
Następnie  korzystając   z  pięknej  pogody , odbyliśmy  spacer  Krakowskim  Przedmieściem , mijając  po  drodze  Pałac  Prezydencki ,najstarszy  hotel  w  stolicy – Bristol, pomnik  Adama  Mickiewicza , Grób  Nieznajomego  Żołnierza  . Zaszliśmy  też do  ,,Zapiecka ‘’ na  smaczne  pierogi.
Ostatnim  punktem  wycieczki  był  teatr  ,, Capitol ‘’ i sztuka  Elżbiety  Jodłowskiej  ,,  Klimakterium… i już  ‘’- hit  ostatnich  sezonów . Cztery  wspaniałe  aktorki  opowiadają  i  śpiewają  o  tym , co  żadnej  z pań  nie  ominie , co  wpisane  jest  w  naturę  kobiety . Wraz  z  bohaterkami  komedii  znaleźliśmy  się  na  zapleczu  lumpeksu  ,,Butiks  Malina ‘’, gdzie  spotykają  się  koleżanki  z  młodości …Dowcipnie ,otwarcie ,z  dystansem  do  siebie  i  poczuciem  humoru  bawią  widzów , którzy  nagradzają  wykonawczynie  salwami  śmiechu  i  gromkimi  brawami . 
Pełni  pozytywnej  energii , zrelaksowani i  zadowoleni  wróciliśmy  do  domów ,mając  nadzieję , że  dwie  godziny  niewymuszonego  śmiechu  wpłyną  dobroczynnie  na  nasze  optymistyczne  nastawienie  do  świata . 

  


3  września  2015 r.  

Tradycją  koła  nauczycieli  emerytów  stały  się  jesienne  spotkania  inaugurujące  kolejny  rok  działalności . I  tym  razem , podobnie  jak  rok  temu , spotkaliśmy  się  w  ,, Piz-za  Club ‘’ (u p. B. Steć ) . Pogoda  pozwoliła  nam  spędzić  miłe  popołudnie  w  zacisznym  ogródku  na  świeżym  powietrzu . Promienie  słońca  zaglądały  pod  parasole  i  towarzyszyły  miłym  rozmowom  i  smacznemu  poczęstunkowi .
Kol. Halina  Lipińska  zapoznała  uczestników  spotkania  z  ogólnym  planem  działalności  w  nowym  roku 2015-16 .  Omówiła  też program  planowanej na  koniec  września  wycieczki  do  Warszawy (Zamek  Królewski , teatr ,,Capitol ‘’ ).
Przy  okazji  spotkania  wszyscy  zebrani  wypełnili  wnioski  o  zapomogi  z  funduszu  socjalnego . Przedyskutowano  też  formę  odbioru  pieniędzy (zachowano  dotychczasową formę –odbiór  w  kasie UMG ).

 


5 marca 2015 r. wybraliśmy się do Opery i Filharmonii Podlaskiej. Tym razem  na deskach  białostockiej Opery został wystawiony jeden z najsłynniejszych musicali ,słynny na całym świecie „Skrzypek na dachu”. Z zainteresowaniem śledziliśmy losy Tewjego Mleczarza opisanego w 1894r. przez Szolema Alejchema.
Jest to opowieść o ojcu żydowskiej rodziny, który marzy o bogactwie i szczęśliwym wydaniu pięciu córek za mąż. Mieszkają we wsi Anatewka w carskiej Rosji, jednak podły los skazuje ich na wygnanie. „Skrzypek na dachu” przedstawia  zwyczajnych  bohaterów  którzy  są  zrozumiali  niezależnie  od  kontekstu  kulturowego.  Jest  to dzieło na wskroś humani-styczne i uniwersalne. Każdy z nas konfrontuje się z tradycją, z nowymi czasami, usiłując zachować poczucie wspólnoty i ładu. 
„Skrzypek na dachu” jest bezprzecznie jednym z najsłynniejszych musicali wszech czasów. Stał się czymś więcej niż po prostu spektaklem albo artefaktem kulturowym zniszczonego świata żydowskich miasteczek. Świetna muzyka, libretto i dramaturgia składają się na sukces dzieła.
Białostocka wersja musicalu została wystawiona równo 50 lat po nowojorskiej premierze. Reżyserem jest Robert Skolimowski. Musical jest zrobiony z rozmachem, wykorzy-stuje multimedia i szerokie możliwości sceniczne nowoczesnego budynku.
Białostocka inscenizacja musicalu pozostawi w naszej pamięci niezapomniane wrażenia.
 


Spotkanie Karnawałowe luty 2015r.
 
9 lutego 2015r. o godz.15 spotkaliśmy się w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżwie, aby spędzić ze sobą miłe karnawałowe popołudnie. Przy smakowitych pączkach omówiliśmy także bieżące sprawy. Koleżanka Teresa  Rozworowska  przedstawiła  sprawozdanie za 2014 r i omówiła szczegółowo podział środków finansowych na rok 2015. Przypomniała o składaniu wniosków dot. dochodów i PIT (ksero).
Panie H. Lipińska i H. Steć  przedstawiły  ofertę majowej wycieczki. Przedyskutowano różne propozycje wyjazdu. Aprobatę uzyskała wycieczka jednodniowa „Śladami Papieża Jana Pawła II” w okolice Suwałk i jeziora Wigry.
Kol. H. Lipińska przypomniała o wyjeździe do Opery  5 marca 2015r.(wyjazd o godz.16.30.)
 12 grudnia 2014r.

12 grudnia 2014 r. nauczyciele  emeryci  spotkali  się  na  uroczystej  Wigilii . Choć  Gwiazda  Betlejemska  jeszcze  ukryta  za horyzontem ,  naszemu  spotkaniu  towarzyszył  świąteczny  nastrój.
Podkreślały  go  biały  obrus na  stole, palące  się  świece,  choinkowe  stroiki,  tradycyjne  potrawy, a  przede  wszystkim  kruchy  opłatek.
Na  spotkaniu  gościliśmy  księdza  proboszcza  naszej  parafii  Eugeniusza  Sochackiego  oraz Dyrekcję  Zespołu  Szkół  w  Czyżewie – panie: Annę  Sienicką  i  Dorotę  Jadczak.
Wszystkich  zebranych  powitała  pani  Halina  Lipińska , prezes  naszego  koła.  W  swoim  wystąpieniu  przytoczyła  fragment  utworu  Moniki A.Oleksy „ Ciemna  strona  miłości ‘’,podkreślając niezwykłą  moc  Bożego  Narodzenia:  „W  rozświetlonych  domach  działy  się  małe  cuda  wigilijnej  nocy.  Pocałunki,  uśmiech,  wzruszenia. Słowa: „kocham’’,  „przepraszam’’,  „ dziękuję ‘’, odbijały  się
o  zamarznięte  szyby  i  topiły  kryształki  lodu  tkwiące  głęboko  w  sercach.Trzask   łamanego  opłatka  dopełnił  tę  noc  cudów  i  nadawał  zwykłemu  wieczorowi  zupełnie  nowe  znaczenie.  Przebaczenie  weszło  cichutko  do  izby  pełnej  ludzi  z  roziskrzonymi  szczęściem  oczami.  Usiadło  przy  pustym  nakryciu  obok  wiary , nadziei  i  miłości  ‘’.
Pani  Halina  swoje  wystąpienie  zakończyła  życzeniami,  aby  w  naszych  domach  nie  zabrakło  miłości,  zaufania,  wsparcia,  spokoju  i  rodzinnego  ciepła  przez  cały  rok , a  światło  betlejemskie  niech  rozświetla  każdy  dzień  Nowego  Roku .
Również  ksiądz  proboszcz  zabrał  głos , wyrażając  swoje  zadowolenie  z  faktu , że  nauczyciele  tworzą  wspólnotę , że  czerpią  radość  z  bycia  razem , że  cieszą  się  każdym  ze  sobą  spotkaniem .
Przy  dźwiękach  kolęd  podzieliliśmy  się  opłatkiem , życząc  sobie  zdrowia  oraz  tego , by  wzrastała  w  nas  miłość , przyjaźń  i  życzliwość … i  do  siego  roku .
Na  ręce  Pani  Dyrektor  przekazaliśmy  świąteczne  życzenia  wszystkim  pracującym  nauczycielom .
 

 

 13. 10. 2014 r.

13 października b.r. nauczyciele  emerytowani  wzięli  udział  w  uroczystości  szkolnej  Zespołu  Szkół  w  Czyżewie  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej.  Licznie  odpowiedzieli  na  piękne  zaproszenia,  które  wcześniej  otrzymali .
Spotkaliśmy  się  w  odświętnie  udekorowanej  sali  gimnastycznej , by  wraz  z młodszymi  koleżankami  i  kolegami  oraz  uczniami  obchodzić  Dzień  Nauczyciela. W uroczystości  uczestniczyli  także : Pani  Anna  Bogucka – burmistrz  Czyżewa , ksiądz  proboszcz – Eugeniusz  Sochacki  oraz  ksiądz  wikary  Andrzej  Klimaszewski .  
Szkoła  połączyła  Dzień  Nauczyciela  ze  Świętem  Patrona  Gimnazjum , noszącym  imię  Jana  Pawła II .  Połączenie   uroczystości  jest  trafne , bo  przecież  Ojciec Święty  był  najlepszym  wychowawcą . Święty  Nauczyciel  Jan  Paweł II  często  zwracał  się  zarówno  do  młodych , jak  i  ich  wychowawców . Pamiętamy  Jego  słowa , gdy  mówił  do  nauczycieli : ,,Pomagajcie  młodym  budować  fundamenty  pod  ich  przyszłe  życie ‘’ .  Ta  myśl  znalazła  odbicie  w  motywie  przewodnim  uroczystości : ,,Przyszłość  zaczyna się  dziś , nie  jutro…”.      Bardzo  nam  się  podobał  montaż  słowno – muzyczny , w którym  wspominano postać  Wielkiego  Polaka . Występ  uczniów  wywołał  podniosły  nastrój i wzruszenie  zebranych . Potęgowały  je  też  galowe  stroje , życzenia i kwiaty .
Wyrażamy  naszą  wdzięczność  Dyrekcji  Szkoły  za  pamięć  i  życzliwość , a  Pani  dyrektor  Annie  Sienickiej  za  wiele  ciepłych  słów  skierowanych  także  do  nas , nauczycieli  uczących  przed  laty  w  murach  tej  szkoły .  Dziękujemy  także  Radzie  Rodziców,  która  podjęła  nas  kawą i  herbatą  oraz  słodkim  poczęstunkie, co  stworzyło  miłą  atmosferę  naszego  spotkania.

                                                                                                                 18 września 2014 r.

Kiedy  jesień  zaczyna  mówić  do  nas  wszystkimi  kolorami , gdy  liście  żółkną  i  czerwienieją , tradycyjnie  spotykamy  się , by  wspólnie  zacząć  kolejny  rok  naszej  działalności .Tym  razem  w  s