Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

 ZEBRANIA Z RODZICAMI 29 LISTOPADA O GODZ.16:00

Aktualności

[in content:content_en line 93]: syntax error: unrecognized tag: podań , wniosków … (Smarty_Compiler.class.php, line 446)[in content:content_en line 93]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)[in content:content_en line 98]: syntax error: unrecognized tag 'jak' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)

 

 
NASZE  SPOTKANIA  W  2017 ROKU                                                                                                                                                                                              
16  lutego  2017 roku  spotkaliśmy  się  tradycyjnie – karnawałowo , aby  w  koleżeńskim  gronie  miło  spędzić  czas .Spotkanie  przy  herbatce  i  pączkach  odbyło  się  w  Sali  GOK – u . Wesoło  gawędząc , wspominaliśmy  różne  historie  z  naszej  pracy  pedagogicznej , oglądaliśmy  zdjęcia , które  przyniosła  pani  Cela  Jamiołkowska , rozpoznawaliśmy  dawnych  uczniów . Drugą  część  spotkania  poświęciliśmy  na  omówienie  spraw  bieżących . Zaplanowaliśmy  wiosenne  wyjazdy – większość  zebranych  chciałaby  pojechać  na  wycieczkę  dwudniową , byli  też  chętni  na  wyjazd  do  opery Kol . Teresa  Rozworowska – skarbnik  naszej  sekcji ,omówiła  sprawy  finansowe , przypomniała  o terminowym  składaniu  PIT- ów  i  wniosków  o  pomoc ,,losową’’ . Zachęcamy  wszystkich  nauczycieli  emerytów , by uczestniczyli  w  naszych  towarzyskich  spotkaniach .
29  kwietnia 2017 roku – wyjazd  do  Opery  I  Filharmonii  Podlaskiej  w             Białymstoku .Wyjazd  został  zorganizowany  przez panią  Alinę  Rzymską , która  zaproponowała emerytom , aby  przyłączyli  się  do  wycieczki . Chętni  skorzystali  z  zaproszenia i  wspólnie  z nauczycielami  ,,czynnymi ‘’  obejrzeliśmy  spektakl  muzyczny p.t.  ,,CYGANERIA ‘’ Giacomo Pucciniego – operę  w  4  aktach .                                                                                               ,,Cyganeria ‘’ G. Pucciniego  to  jedna  z  najczęściej  wystawianych  oper  na  świecie .  Być  może , że  fenomen  tej  opery  polega  na  muzyce , w  której  kompozytor  przekazał  prawdę  uczuć , bo  niezależnie  od  czasów  i  zmieniających  się  realiów  świata , odbiorca  sztuki  identyfikuje  się  z  przeżyciami  bohaterów  dzieła . Libretto  przenosi  widza  w  świat  paryskiej  bohemy  z  początku  dwudziestego  wieku  do  skromnej  mansardy  na  poddaszu  w  Dzielnicy  Łacińskiej  nieopodal  gwarnej  kawiarni  Momus . Mieszka  tu  czwórka  przyjaciół – poeta  Rodolfo , malarz  Marcello , filozof  Colline  i  muzyk  Schaunard . W  wieczór  wigilijny  do skromnego  pokoju  zapukała  piękna  sąsiadka  z  poddasz , hafciarka  Mimi  i  poprosiła  Rodolfo  o  zapalenie  świecy , która  niespodziewanie  zgasła  na  schodach . Tak  rodzi  się  miłość . Niestety , jest  to  miłość  nieszczęśliwa ,która  kończy  się  śmiercią  dziewczyny .                                    Byliśmy  pod  wrażeniem  obejrzanego  widowiska , talentu  artystów , wizji    inscenizatorów i  pracy  reżysera … postanowiliśmy  w  drodze  powrotnej , że  jednak  w  najbliższym  czasie  będziemy  wybierać  spektakle  ,,lżejsze ‘’ w odbiorze . Stawiamy  na  widowiska  rewiowe , pogodne i podtrzymujące  na  duchu .                 29 – 30 czerwca 2017 roku – WYCIECZKA W  tych  dniach  odbyła  się  dwudniowa  wycieczka  , w  której  wzięło  udział  28  osób , a  jej  program  przewidywał : * zwiedzanie  Zamku  w  Golubiu Dobrzyniu  oraz  zabytków  Torunia ,         * uczestnictwo  we  Mszy  św .  w  Sanktuarium  NMP w  Toruniu , zwiedzanie  świątyni i Centrum  im . J. Popiełuszki , * spacer  w  Ciechocinku – tężnie , zegar  kwiatowy . Z  Czyżewa  wyjechaliśmy  o  godzinie 6.00 . Pierwszym  punktem  programu  było  zwiedzanie  Zamku  w  Golubiu , jednego  z  największych  i  najwspanialszych  zamków  w  Polsce . Ta  pokrzyżacka  budowla wzniesiona  na  przełomie  13 i 14 wieku i położona  na  wyniosłej  skarpie stanowiła  w  póżniejszych  czasach rezydencję  Anny  Wazówny [ której  duch  ukazuje  się  niektórym do  dziś ]. Po  drugiej  wojnie  światowej  zniszczony  zamek  odbudowano , obecnie  ma  charakter  turystyczny – odbywają  się  tu  turnieje  rycerskie , konkursy  krasomówcze oraz  słynne  bale  sylwestrowe. Po  drodze  do  Zamku oglądaliśmy  kopię  słynnej  armaty – kolubryny , która  ,,zagrała’’  w  ,,Potopie ‘’, filmie  J. Hoffmana . Z  tarasu  widokowego  podziwialiśmy  piękną  panoramę  miasta . W  Zamku  zwiedziliśmy wnętrza  z  wystawionymi  ekspozycjami , m.in. wystawę  etnograficzną , wystawę  replik  dawnej  broni , widzieliśmy  ,,izbę  tortur ‘’ , gotycką  kaplicę , ,,wnękę  marzeń Anny  Wazówny  i  loch  głodowy .
Następnym  punktem  naszej  wycieczki było  zwiedzanie  Torunia , który  powitał  nas  słoneczną  pogodą , chociaż  na  niebie  już  zbierały  się  chmury . Toruń ,położony  na  pograniczu  Kujaw i Ziemi  Chełmińskiej ,a  założony w  1233 roku  na  prawym  brzegu  Wisły , jest  jednym  z  najpiękniejszych  i  najbogatszych  w  zabytki  miast  polskich . Zespół  Staromiejski  Torunia  został  w 1997 roku  w  całości  wpisany  na  Listę  Światowego  Dziedzictwa  UNESCO . Zwiedzanie  zaczęliśmy  od  wysłuchania  historii o  najstarszych  w  Polsce  murach  obronnych [ z  1246 -62 r. ]. Oglądaliśmy  je , idąc  w  stronę  Krzywej  Wieży [odchylenie  od  pionu  wynosi  około  146 cm ].Ta  najbardziej  charakterystyczna  budowla miasta  to  prosta  15 – metrowa baszta obronna , która  była  też  więzieniem ,a nawet  budynkiem  mieszkalnym .  Póżniej  zwiedziliśmy  najstarszy w Toruniu  kościół zwany  Katedrą  Świętojańską , gdzie  pochowane  jest  serce  króla  Jana  Olbrachta ; widzieliśmy  tu  także  dzwon  ,,Tuba Dei ‘’[ drugi co do wielkości ],  oraz  zegar ,który  odmierza  czas tylko  jedną  wskazówką 
Niestety , deszcz  i  burza  zdecydowały  o  skróceniu  czasu  zwiedzania . Zdołaliśmy  jeszcze  udać  się  do  Domu  Mikołaja  Kopernika , by  zobaczyć  pamiątki  po  naszym  największym  astronomie , wśród  nich  modele  przyrządów  astronomicznych oraz  reprint  rękopisu  ,,De  revolutionibus …’’.   Pożegnaliśmy  Toruń ,by już  o  godz . 17.30 uczestniczyć  w  nabożeństwie  czerwcowym ,a następnie  we  mszy w nowej  świątyni – Sanktuarium  NMP , która  to  świątynia  pozostająca  w  jurysdykcji  oo.redemptorystów  , powstała  jako  wotum  wdzięczności  za  pontyfikat  Ojca  Św . Jana  Pawła ||.  Śladów  naszego  papieża  jest  tu  dużo , np. dokładna  replika  kaplicy z Watykanu  z  obrazem  Matki  Bożej  i  figurą papieża w pozie  klęczącej . Świątynia  urzekła  nas  swoim imponującym  wyglądem , pięknem  wnętrz i malowniczym  otoczeniem .          Noc  spędziliśmy w  miejscowości  Przysiek , w Ośrodku  Caritas , było  miło i wygodnie . Drugi  dzień  powitał  nas  deszczem , niestety… Udało  nam  się odwiedzić  Centrum  Młodzieży im. J. Popiełuszki w Górsku . Są  tu  organizowane szkolenia i zajęcia  dla  szkół  aktywizujące  młodzież  poprzez  słowo , muzykę i teatr . Kompleks  jest  ,,żywym  pomnikiem ‘’ pamięci błogosławionego  księdza , który w  pażdzierniku  1984 roku tutaj  w Górsku został  porwany  przez  oficerów  SB ,a  następnie  bestialsko  zamordowany . Te  okrutne  okoliczności  śmierci  księdza  Jerzego  Popiełuszki przypomina  Krzyż  stojący  pośród  drzew  przy  drodze . W  dalszej  części  zwiedziliśmy  multimedialne  muzeum  z wieloma  ścieżkami  historycznymi ,nowoczesnymi  ekranami  , panelami  dźwiękowymi ; zgromadzono  tu  kompletne  zbiory  kazań ks . Jerzego oraz  ogromną  ilość  zdjęć z życia i pracy  kapłana . Przez  chwilę  odwiedziliśmy  Muzeum  Regionalne , które  zgromadziło  eksponaty rodzinne  lokalnego  artysty Bogdana  Ziółkowskiego . Następnie , w strugach  deszczu , udaliśmy  się  do  Ciechocinka, który  nieoczekiwanie  powitał  nas  pogodą . Spacerkiem wraz z przewodnikiem  przeszliśmy  do  tężni  solankowych ,które  zostały  wzniesione  w 19 wieku jako zespół  trzech  drewnianych  konstrukcji wypełnionych  tarniną , po której  spływa  solanka  pompowana  ze  żródła z głębokości  414,58 m i wtłaczana  na  szczyt  tężni  do  specjalnych  korytek . Solanka  przesączając  się  po  ścianach  tężni pod  wpływem  wiatru i słońca  paruje, tworząc  mikroklimat  bogaty  w  jod , sód , chlor , brom  stając  się  swoistym  leczniczym  inhalatorem . Zobaczyliśmy  jeszcze  zegar  kwiatowy ,którego  wszystkie  elementy  wysadzane  są  tysiącami  różnokolorowych  kwiatów. Wskazówki  tego  oryginalnego  zegara  zawsze  pokazują  aktualny  czas .                                                                         Niestety ,deszcz  podjął  za  nas  decyzję  o  powrocie  do  domu . Po  drodze w Sierakowie zatrzymaliśmy  się  na  obiad , wypiliśmy  kawę i …około  godz. 19 wróciliśmy
 do Czyżewa .
Za  rok  też  gdzieś  pojedziemy…

 15. 12. 2016 r.      SPOTKANIE   WIGILIJNE

15 grudnia 2016 roku  o  godzinie 15 .00  spotkaliśmy  się  w  świetlicy  ZS w Czyżewie  na  uroczystej  Wigilii . Przy  stole  nakrytym  białym  obrusem  i  przystrojonym  gałązkami  świerku  obok  nauczycieli  emerytów  zasiedli  zaproszeni  goście : ksiądz  proboszcz naszej  parafii  i ksiądz  wikary oraz  panie  dyrektorki Zespołu  Szkół w Czyżewie . Spotkanie  otworzył  nowy  prezes  naszego  koła – pan Robert  Skłodowski , który  serdecznie  powitał  zebranych i złożył  wszystkim  życzenia  na  nadchodzące  Święta  Bożego  Narodzenia oraz  zbliżający  się  Nowy  Rok . Następnie  ksiądz  proboszcz E. Sochacki pobłogosławił  opłatki :,,Niech  Boża  Dziecina  napełni  serca  miłością , błogosławieństwem i  pokojem , otworzy  nas  na  miłość  Chrystusa  i  uzdolni  do  obdarowywania  miłością  innych ‘’ .

W blasku  płonącej  świecy ,łamiąc  się  opłatkiem , składaliśmy  sobie  życzenia  zdrowych , rodzinnych  i  pełnych  miłości  Świąt ;  niech  przy  wigilijnym  stole  zasiądą  wszyscy  Ci , których  kochamy , byśmy  byli  razem  nie  tylko  w  ten  wigilijny  czas , ale i  przez  cały  nadchodzący  rok .

Ciepłe  słowa  do  zebranych  skierowała  także  pani  Anna  Sienicka , która  w  imieniu  całej  dyrekcji  życzyła  wszystkim  cudownych , pełnych  miłości  Świąt  Bożego  Narodzenia , dużo  wzajemnej  serdeczności , uśmiechu  i  życzliwości  .

W  tym  uroczystym  nastroju  pragniemy   przekazać  serdeczne  życzenia  wszystkim  naszym  przyjaciołom , a  szczególnie  Dyrekcji , nauczycielom , pracownikom  i  uczniom  Zespołu  Szkół  w  Czyżewie .

       WESOŁYCH  ŚWIĄT  BOŻEGO  NARODZENIA  I  SZCZĘŚLIWEGO  NOWEGO  ROKU 23 . 10. 2016 r.

23 pażdziernika  mieliśmy  przyjemność  spędzić  wieczór  w  Filharmonii  Podlaskiej . Spotkaliśmy  się  z  ,,Carmen ‘’- jedną  z  najpiękniejszych  oper  w  historii  muzyki . Dzieło  Georges’a  Bizeta  należy  do  ścisłego  kanonu  operowego . Inscenizacja , którą  zobaczyliśmy , pozostaje  wierna  zasadom  wyznaczonym  przez  kompozytora , a  jednocześnie  jest  bliska  realiom  współczesnego  życia i codzienności . Spektakl  zrealizowany  przez  Beatę  Redo – Dobber  pod  kierownictwem  muzycznym  Michała  Klauzy  ukazuje  historię  namiętnych  uczuć , której  towarzyszy  muzyka  o  kunsztownej i eleganckiej  fakturze  oraz  znakomite  libretto . Tematem  tej  czteroaktowej  opery  jest  trudna  miłość i perypetie  z  nią  związane . Główna  bohaterka o  bardzo  bogatej  osobowości  przykuwa  uwagę  widza , przeżywa  swój  miłosny  dramat  jak  w  wielkiej  tragedii  antycznej ,  poznaje  swój  los i  przyjmuje  go . W  ,, arii  z  kartami ‘’, Carmen  przeżywa  całą  paletę  uczuć , przechodzi  przez  różne  stany  wobec  losu  zapowiadającego  śmierć . Czuje  bunt , bezradność , wreszcie  zdobywa  się  na  odwagę , by  spojrzeć  śmierci w oczy . Carmen  to  archetyp  kobiety  niezależnej i wyzwolonej , to  femme  fatale . Jest  kobietą  skrywającą  tajemnicę , jej  życie  determinują  miłość , zazdrość , ból i śmierć .         Zaprezentowane  na  deskach  Opery i Filharmonii  Podlaskiej  arcydzieło  Bizeta  dostarczyło  nam  niezapomnianych  wzruszeń .


22  września  2016 roku

 
Tego  dnia  odbyło  się  zebranie  sprawozdawczo – wyborcze  kończące  kadencję  zarządu  koła  nauczycieli – emerytów . Prezes  koła  , pani Halina  Lipińska  powitała  wszystkich  zebranych  i  przejęła  przewodniczenie  obradom . Swoje  wystąpienie  zaczęła  od  podziękowań  wszystkim , którzy  wspierali  pracę  zarządu . Na  początku  zwróciła  się  do  Dyrekcji  Zespołu  Szkół  dziękując  za  gościnność , wspólne  Wigilie i zaproszenia  na  uroczystości  szkolne . Szczególne  podziękowania  zostały  skierowane  do  pana  Radosława  Sienickiego  za  prowadzenie  naszej  strony  internetowej  , pomoc  w  zorganizowaniu  kursu  komputerowego , a  także  złożenie  pamiątkowego  albumu  dokumentującego  naszą  pracę . Podziękowania  popłynęły  również  do  pani  Iwony  Suchodolskiej  za  pomoc  w  organizacji  wycieczek  oraz  pań  kucharek  za  kulinarną  organizację  naszych  spotkań.W  imieniu  zarządu  pani  Halina  podziękowała  wszystkim  koleżankom  i  kolegom  za  udział  w  naszych  imprezach ,wsparcie  dobrym  słowem ,tworzenie  miłej  atmosfery . 
Następnie  głos  zabrała  pani  dyrektor  Anna  Sienicka ,która  w  ciepłych  słowach  podsumowała  współpracę  z  kołem i zaprosiła wszystkich  na  zbliżające  się Święto  Nauczyciela .
W  dalszej  kolejności  pani  Teresa  Rozworowska  przedstawiła  sprawozdanie  finansowe.  Nauczyciele – emeryci  wyrazili  chęć , aby  pieniądze  z  funduszu  socjalnego  przekazywane  były  przelewem  na  ich  osobiste  konta .
Sprawozdanie z pracy za  ubiegłą  kadencję  przedstawiła  pani  H . Lipińska . Ujęła  w  nim  następujące  zagadnienia : 
IMPREZY  KULTURALNE : zorganizowano  wyjazdy  na  następujące  występy : koncert  muzyki  operetkowej ,,Świat  Musicalu ‘’ ,  ,,Upiór  w  operze ‘’  i  ,, Skrzypek  na  dachu  ‘’  w  Filharmonii  Podlaskiej , w  teatrach  warszawskich  obejrzeliśmy  komedie : ,, Klimakterium ‘’ w Capitolu  i ,, Fredro  dla  dorosłych ‘’ w  Teatrze  6 piętro . Przy  okazji  wizyt  w  teatrach  zwiedziliśmy  Zamek  Królewski  i  Stare  Miasto , Wilanów  i  Świątynię  opatrzności  Bożej . 
WYCIECZKI  HISTORYCZNO  - KRAJOZNAWCZE :  zwiedziliśmy  Kozłówkę , Nałęczów , Kazimierz  Dolny i  panoramę  z  pokładu  statku  wycieczkowego w Kazimierzu 2013.Odbyliśmy  także  2- dniową  wycieczkę  Szlakiem  Piastowskim – przez  Kórnik , Poznań , Lednicę z  Muzeum  Pierwszych  Piastów , Gniezno , Biskupin .
SPOTKANIA – wspólne  Wigilie z dyrekcją  szkoły  i  miejscowymi  kapłanami , imprezy  jesienne  przy  ognisku , spotkania  karnawałowe ,  uroczystości  z  okazji  Dnia  Nauczyciela . W  czerwcu  2013 roku  prowadziliśmy  zajęcia  w  GOK-u  dla  chętnych  uczniów  organizując  Odpoczynek , Zabawę i  Naukę . Wiosną  2016  roku  przy  pomocy  p . R. Sienickiego  i  p. A . Rzymskiej  zorganizowaliśmy  kurs  obsługi  komputera .

W  drugiej  części  zebrania  odbyły  się  wybory  nowego  zarządu . Zebrani  wyrazili  chęć , by  obecny  zarząd  pracował  w  następnej  kadencji . Jednak  życzenie  to  nie  mogło  być  spełnione , ponieważ  pani  Halina  zmieniła  miejsce  zamieszkania ,tym  samym  musiała  zrezygnować  z  tej  propozycji , dziękując  jednak  kolegom  za  zaufanie  i  pozytywną  ocenę  naszej  pracy . 
Wybory  wyłoniły  nowy  zarząd  w  składzie : 
Robert  Skłodowski – prezes  koła , 
oraz  członkowie : Irena  Kondratowicz , Teresa  Rozworowska , Hanna  Steć  i  Elżbieta  Szyl. Honorowym  członkiem  została  Halina  Lipińska , która  zgodziła  się  dalej  służyć  nam  swoją  pomocą . Pan  Robert  Skłodowski  podziękował  wszystkim  za  okazane  mu  zaufanie  i zobowiązał się  do  dobrej  pracy  na  rzecz  naszej  społeczności . 
Nowemu  zarządowi  gratulujemy  i  życzymy  sukcesów !
Spotkanie  zakończyło  się  miłym  akcentem . Pani  Jadwiga  Pakieła  w  imieniu  wszystkich  zebranych  podziękowała  zarządowi  za  owocną  pracę. Wyrazem  wdzięczności  były  kwiaty , które  złożyła  na  ręce  byłej  już  pani  prezes -  kol . Haliny  Lipińskiej .
           HALINKO , dziękujemy  CI  za  pięcioletnią  pracę  dla  wspólnego  ,,emeryckiego ‘’  dobra , za  osobisty  wysiłek  włożony  w  tę  naszą  społeczną  działalność , za  kreatywność  w  budzeniu  naszej  aktywności , za  życzliwość i tworzenie  w  naszym  kole  słonecznej  aury , za  serdeczny  uśmiech  i  pogodę  ducha  .  Liczymy , że  nadal  będziesz  nas  wspierać  swoją  dobrą  energią  i  pomysłami ,a nasza  współpraca  będzie  dalej  się  rozwijać . WYCIECZKA  DO  WARSZAWY  2016 r.

16  kwietnia  2016  roku , w  sobotę , odbyła  się  wycieczka  do  Warszawy . 
Z  Czyżewa  wyjechaliśmy  o  godz . 8.30  w  gronie  28  osób i  udaliśmy  się  do  Wilanowa , ponieważ  pierwszym  punktem podróży  było  zwiedzanie  pałacu  i  parku  w  Wilanowie .Ta  letnia  rezydencja  króla  Jana III Sobieskiego – a  w  latach  1720 – 1945  wspaniała  rezydencja  polskich  rodów  magnackich -  stanowi  dziś  jeden  z  najcenniejszych  zabytków  polskiego  baroku . Nie  zniszczony , lecz  zdewastowany  i  ograbiony  przez  hitlerowców  w  czasie  II wojny  światowej  przeszedł  pałac  w  styczniu 1945 roku  na  własność  państwa  jako  Oddział  Muzeum  Narodowego  w  Warszawie . 
Na  dziedziniec  zamkowy  weszliśmy  przez  kamienną  bramę  z  czasów  króla  Sobieskiego  i  szeroką  aleją  widokową , wzdłuż  której  ustawiono  białe  ławeczki , doszliśmy  do  pałacu   mającego  kształt  prostokątnej  podkowy . Towarzyszyła  nam  piękna  słoneczna  pogoda  i  odurzający  zapach  kwitnących , różnokolorowych  hiacyntów . Nasz  zachwyt  wywołały  dwie  kwitnące  magnolie . Na  tle  monumentalnej  bryły  pałacu  obsypane  delikatnym  kwieciem  dwa  rozłożyste  drzewa  przyciągały  zwiedzających  swym  ,, królewskim , majestatycznym ‘’ wyglądem . 
Po  wnętrzach  pałacowych  oprowadzał  nas  przewodnik – edukator , zwracając  naszą  uwagę  na  walory  historyczne i artystyczne  zbiorów , a  także  ich  symbolikę . Zobaczyliśmy  Pokój  Wielki  Karmazynowy , Antykamerę  Królowej i Sypialnię  Króla  oraz  Wielką  Salę  Stołową  Augusta II . Zainteresowała  nas  także  Galeria  Portretu  Polskiego , którą  uzupełniają  wizerunki  różnych  osobistości  utrwalone  w  medalach , ceramice i rzeżbie ,jak również  elementy  uzbrojenia  i  stroju .
Następnie  udaliśmy  się  do  parku , którego  najstarsza  część  ma  charakter  barokowego  ogrodu  włoskiego . Napis  nad  bramą  prowadzącą  do  parku  wyraża  myśl  zapożyczoną  z  satyr  Horacego – doradza  wchodzącym  miłe  zapomnienie  o  pełnym  trosk  życiu . Podziwialiśmy  geometryczny  - XVII wieczny – układ  trawników  i  dekoracyjnych  bukszpanowych  parterów , jednak  park  nie  olśnił  nas  swoją  urodą , nie  ukazał  się  nam  w  całej  swojej  krasie , gdyż  rośliny  jeszcze  nie  obudziły  się  z  zimowego  snu .
Będąc  w  Wilanowie , nie  mogliśmy  nie  zajechać  na  teren  budowy  Świątyni  Opatrzności  Bożej . O  postępie  prac  w  Świątyni  opowiedziała  nam  przewodniczka i oprowadziła nas  po  dostępnych  dla  zwiedzających  pomieszczeniach .  Najważniejszym  w  tej  chwili miejscem  jest  tu  Panteon  Wielkich  Polaków , w  którym  naczelne  miejsce  zajmują  relikwie  ośmiu  świętych  i  błogosławionych , m. in. Relikwie  ks. Jerzego  Popiełuszko i Świętego  Jana  Pawła  II . Podobnie  jak  w  innych  historycznych  miejscach , tak  i  w  tej  Świątyni  znajdują  się  grobowce  osób  wybitnych , których  świadectwo  życia  zapisało  się  głęboko  w  historii  naszego  kraju . W  ten  sposób  Panteon  staje  się  wyjątkową  pamiątką  dla  przyszłych  pokoleń .  Obecnie  swoje  miejsce  spoczynku  znalazły  tu takie  Osoby jak , m.in.  poeta  ks. Jan  Twardowski , kapelan  Rodzin  Katyńskich – ks. Zdzisław  Peszkowski , a  także  tragicznie  zmarli  w  katastrofie  smoleńskiej , m. in. ostatni  prezydent  na  uchodźstwie – Ryszard  Kaczorowski . W  tej  części  świątyni  umieszczono  także  tablicę  z  nazwiskami  wszystkich  osób , które  zginęły  w  2010  roku  w  katastrofie  prezydenckiego  samolotu  pod  Smoleńskiem . 
Ostatnim  punktem  programu  wycieczki  była  wizyta  w  teatrze . Tym  razem  wybraliśmy  Teatr  6 Piętro  i  graną  tu  sztukę  ,,Fredro  dla  Dorosłych – Mężów  i  Żon ‘’.  Komedia według  Fredry  świetnie  odnajduje  się  w  naszym  skomputeryzowanym  XXI  wieku , którego  mieszkańcy  coraz  rzadziej  pytają , czy  miłość  i  małżeństwo  mogą  iść  w  parze ? Sztuka w  teatrze  6 Piętro  pozostaje  pikantną , lecz  ironiczną  gorzką  komedią  o  życiu  miłosnym  współczesnych  mężów  i żon , opowiadaną  z  żywiołowym  humorem  o  zdradzających  i  zdradzanych  mężach  i  żonach  i  ich  kochankach .  Rymowanym  wierszem  i  zgrabną  polszczyzną  rozbrzmiewa  w  sztuce  kwartet  doskonale  grających  aktorów –Michał  Żebrowski  jako  Hrabia  Wacław , Jolanta  Fraszyńska  - jego  zona Elwira , Alfreda – ,, przyjaciela ‘’ domu  zagrał  Konrad  Darocha , a  pokojówkę  Justysię – Joanna  Liszowska .Aktorzy  mówią  językiem  Fredry , jednak  stanowi  on  tylko  historyczny  kostium  dla  spraw  współczesnych…Pan  Hrabia  w  dresie , czy  Justysia  w  dżinsach  to  nasi  dobrzy  znajomi  … ponad  przestrzenią  i  czasem .
Wróciliśmy  szczęśliwie  do swoich  domów  i …jeszcze  raz  przekonaliśmy  się , że  każdy  wyjazd  wnosi  w  nasze  życie  pozytywne  emocje . 
 KURS  KOMPUTEROWY

W  marcu  i  kwietniu  2016 roku  odbył  się  kilkugodzinny , bezpłatny  kurs  komputerowy  zorganizowany  przez  zarząd  koła . Mogli  w  nim  wziąć  udział  wszyscy  ci  nauczyciele  emeryci ,którzy  chcieliby  poznać tajniki  obsługi  komputera . Zwróciliśmy  się  do  dyrekcji  Zespołu  Szkół  o  udostępnienie sali  informatycznej  i  poprowadzenie  zajęć . Pierwsze  zajęcia przeprowadził  dyrektor  szkoły , Pan  R. Sienicki , któremu  bardzo  dziękujemy .Wszyscy  wiemy , że  komputery  zagościły  w  naszym  życiu  na  dobre , więc , aby  dobrze  wykorzystać  ich  możliwości , należy  pogłębiać  swoją  wiedzę  z  zakresie nowoczesnej technologii . 
Na  co  dzień  możemy  wykorzystywać  komputer  do  redagowania  pism  urzędowych     ,na  komputerze  możemy  oglądać  zdjęcia , przesyłać  je , słuchać  muzyki , oglądać  filmy . Jednak  dopiero  podłączenie  komputera  do  sieci  Internetu  otwiera  mnóstwo  nowych  możliwości . Internet  ułatwi  nam  komunikację  z  bliskimi , pozwoli  poznać  nowych  znajomych  i  zdobywać  potrzebne  na  co  dzień  informacje . 
Na  zajęciach  podjęliśmy  następujące  zagadnienia :
1 . Korzystanie  z  Internetu :  rodzaje  stron  internetowych , portale  i  serwisy  internetowe ,   wyszukiwanie  informacji .
2 . Tworzenie  dokumentów : zapisywanie  i otwieranie  dokumentów , podstawowe  operacje  na  tekście . 
3 . E- Mail : tworzenie  adresu  e-mailowego , zakładanie  skrzynki poczty  elektronicznej , wysyłanie  i  odbieranie  e-maili . 
4 . Rachunki  przez  komputer : zlecenia  bankowe realizowane  przez  Internet .
5 . Słowniczek  ikonek , przydatne  skróty  klawiaturowe .
Większość  zajęć  poprowadziła  Pani  Alina  Rzymska – nauczycielka  Szkoły  Podstawowej  w  Czyżewie .Bardzo  serdecznie  dziękujemy  Pani  Alinie ,która  poświęcając  swój  wolny  czas , zechciała podzielić  się  z  nami  swoją  wiedzą i  umiejętnościami  w  zakresie  obsługi  komputera . Zajęcia  prowadziła  nie  tylko  sumiennie , ale  też  niezwykle  ciekawie . Na  każde  zajęcia  przygotowywała  wszystkim  kursantom  ,,ściągi” , by  mogli  ćwiczyć  w  domu, przekazała  proste  wskazówki , odpowiedziała  na  każde  pytanie . Dziękujemy  Pani  Alinie , że  zechciała być naszym  przewodnikiem  po  świecie  Internetu .                                                                                                                                                                               
 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 


Spotkanie  karnawałowe

1 lutego  2016 roku  nauczyciele  emeryci  spotkali  się  w  Sali  GOK-u  w Czyżewie , by  wspólnie  spędzić  czas  karnawałowych  ostatków . Zakończenie  karnawału  zawsze  należy  uczcić  czymś  słodkim – w  ostatki nikt  nie  liczy  kalorii – więc  częstowaliśmy  się  słodkimi  wypiekami . Najlepsze  były  pączki – palce  lizać !
W  miłym  gronie – przy  kawie  i  herbacie –zostały  też  omówione  bieżące sprawy . Kol. Teresa  Rozworowska  przypomniała  o  składaniu  w  terminie wniosków i PITów Kol . Hanna  Steć  i Halina  Lipińska  przedstawiły  ofertę majowej  wycieczki . Podjęto  decyzję  o  wyjeździe  jednodniowym  do Warszawy , w  połączeniu  z  wizytą  w  teatrze . Termin  wyjazdu  zostanie podany  w późniejszym  terminie .
 
16  grudnia  2015 r.

Święta  Bożego  Narodzenia  to  czas sprzyjający  spotkaniom  z  rodziną , przyjaciółmi , znajomymi , to  czas ,kiedy  staramy  się  być  blisko  siebie . Nauczyciele  emeryci , kultywując  tradycję, spotkali  się  w  świetlicy  szkolnej 16  grudnia  2015 r. ,by  zasiąść  przy  stole  wigilijnym , przełamać  się  opłatkiem  i  wspólnie  przy  choince  śpiewać  kolędy . Chcieliśmy  w  ten  sposób  podkreślić  naszą  wspólnotę , okazać  sobie  serdeczność  i  sympatię. Zebranych  przy  pięknie  nakrytym  stole  powitała  prezes  naszego  koła , kol . Halina  Lipińska , która  złożyła  wszystkim  zebranym  świąteczne  i  noworoczne  życzenia : ,,Niech  czas  Bożego  Narodzenia  upłynie  nam  w  prawdziwie  rodzinnej  atmosferze , a  wszystkie  dni  Nowego  2016 Roku  będą  pełne  spokoju , dobrego  samopoczucia  i  zdrowia , byśmy  byli  pomocni  naszym  bliskim , sąsiadom , przyjaciołom i znajomym , by  spełniły  się  nasze  marzenia , byśmy z powodzeniem realizowali  wszystkie  plany i zamierzenia. Wyjątkową  i  magiczną  moc  wigilijnego  wieczoru  podkreślała  obecność  gości – księdza  dziekana  Eugeniusza  Sochackiego  oraz  pań  dyrektorek – Anny  Sienickiej   i Doroty  Jadczak, którzy  złożyli  życzenia  na Święta  i  Nowy  Rok .

„To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu  wieków,
pod  dachem tkliwej kolędy 
Bóg rodzi się w  człowieku".

  
 


Dzień Nauczyciela


15 października 2015r.  nauczyciele emeryci  wzięli  udział  w  uroczystości  Dnia  Edukacji  Narodowej  przygotowanej  przez  Zespół  Szkół  w  Czyżewie.

Święto Pracowników  Oświaty  połączono  ze  Świętem  Patrona  Gimnazjum – Postacią   Jana  Pawła  II . Obie te uroczystości  łączą  się  pięknie  ze  sobą, co  podkreśliły  słowa  Ojca  Świętego, stanowiące  motto  tego  Dnia; ,, Nie  ma  większego  bogactwa  w  narodzie  nad  światłych  obywateli ‘’. To ,, bogactwo  narodu ‘’  tworzą  przecież  nauczyciele w swojej  niełatwej  ale  pięknej  służbie  pedagogicznej, to  oni  starają  się, by  młode  pokolenie  wchodzące  w  życie  miało  możliwość  nie  tylko  zdobywania  potrzebnej  wiedzy, lecz  także  szansę  rozwijania  i  umacniania  w  sobie  zdolności  rozróżniania  dobra  od  zła. Tak  pięknie  łączy  się  nauczanie  Ojca  Świętego  z istotą  oświaty.
Podniosły nastrój  uroczystości  podkreślały : obecność  sztandaru szkoły, ślubowanie  klas  pierwszych  gimnazjum , montaż   słowno-muzyczny , a  także  wazon  jesiennych kwiatów.
Miłym  akcentem  były  życzenia , które  złożyły- Pani  dyrektor  A. Sienicka, Pani  burmistrz  A. Bogucka  oraz przedstawicielka Rady  Rodziców  Pani   A. Podbielska. Ciepłe życzenia  przesłał też  Pan   Jacek Bogucki- poseł na sejm. Wszyscy  zostali  obdarowani  pięknymi   różami.  Spotkanie  zakończyło  się  słodkim  poczęstunkiem w świetlicy szkolnej i miłą  rozmową.

Nauczycielom  i Wychowawcom  życzymy  satysfakcji  z codziennych, jakże  trudnych  i  odpowiedzialnych  zadań  w  pracy  z dziećmi  i  młodzieżą ; Rodzicom -  radości  z sukcesów  Waszych  dzieci ; Uczniom – aby  szkoła  była dla Was  bezpiecznym  i przyjaznym  miejscem , w którym  dzieją  się  ciekawe  i  pouczające zdarzenia. 
 


WYCIECZKA DO WARSZAWY

28 września 2015 r.  odbyła  się  wycieczka  do  Warszawy , w  której  wzięli  udział  nauczyciele  emeryci i  kilkoro ich  znajomych . Zgodnie  z zaplanowanym przebiegiem  wyjazdu , najpierw  zwiedziliśmy  Zamek  Królewski.
Przewodnik  w  ciekawy  sposób  przybliżył  nam  historię  Zamku , którego  początki  sięgają  14 wieku . Wspaniały  obiekt  był  rezydencją  królewską i miejscem  obrad  sejmu . Mimo  iż  we  wrześniu 1939 roku  został  zbombardowany , a w sierpniu 1944 roku  wysadzony  w  powietrze , dziś  błyszczy  dawnym  blaskiem i stanowi  dumę  Polaków .Zwiedziliśmy  historyczne  wnętrza , w których  podziwialiśmy  zgromadzone  eksponaty  świadczące o naszej  bogatej  historii .W  Sali  Rycerskiej , która  stanowi  swego  rodzaju  panteon  narodowy , podziwialiśmy  obrazy  Baccarellego , a także  popiersia  mężów  stanu , pisarzy i uczonych . W  Sali  Tronowej – tron  królewski i zaplecek  z  haftowanymi  srebrną  nicią  86 orłami ; w  Pokoju  Canaletta – 22 obrazy z widokami  dawnej  Warszawy . W Sali  Senatorskiej , gdzie  3 maja 1791 roku  uchwalono  Konstytucję  3 maja , można  było  obejrzeć  replikę  tego  dokumentu . Mieliśmy  także  wyjątkową  okazję  podziwiać   dzieła  Jana  Matejki  - ,, Konstytucję  3 maja ‘’ , ,,Batorego  pod  Pskowem ‘’ i  inne  obrazy . 
             Podziwialiśmy  wystrój  komnat  zamkowych  - piękne  boazerie , podłogi , kryształowe  żyrandole  i  lustra , a  także  pokoje  prywatne  króla  Stanisława  Poniatowskiego . 
Zamek  dziś – to  miejsce  uroczystości  państwowych , ważne  centrum  edukacji  i  prezentacji  dzieł  sztuki  z  największych  światowych  kolekcji . 
Następnie  korzystając   z  pięknej  pogody , odbyliśmy  spacer  Krakowskim  Przedmieściem , mijając  po  drodze  Pałac  Prezydencki ,najstarszy  hotel  w  stolicy – Bristol, pomnik  Adama  Mickiewicza , Grób  Nieznajomego  Żołnierza  . Zaszliśmy  też do  ,,Zapiecka ‘’ na  smaczne  pierogi.
Ostatnim  punktem  wycieczki  był  teatr  ,, Capitol ‘’ i sztuka  Elżbiety  Jodłowskiej  ,,  Klimakterium… i już  ‘’- hit  ostatnich  sezonów . Cztery  wspaniałe  aktorki  opowiadają  i  śpiewają  o  tym , co  żadnej  z pań  nie  ominie , co  wpisane  jest  w  naturę  kobiety . Wraz  z  bohaterkami  komedii  znaleźliśmy  się  na  zapleczu  lumpeksu  ,,Butiks  Malina ‘’, gdzie  spotykają  się  koleżanki  z  młodości …Dowcipnie ,otwarcie ,z  dystansem  do  siebie  i  poczuciem  humoru  bawią  widzów , którzy  nagradzają  wykonawczynie  salwami  śmiechu  i  gromkimi  brawami . 
Pełni  pozytywnej  energii , zrelaksowani i  zadowoleni  wróciliśmy  do  domów ,mając  nadzieję , że  dwie  godziny  niewymuszonego  śmiechu  wpłyną  dobroczynnie  na  nasze  optymistyczne  nastawienie  do  świata . 

  


3  września  2015 r.  

Tradycją  koła  nauczycieli  emerytów  stały  się  jesienne  spotkania  inaugurujące  kolejny  rok  działalności . I  tym  razem , podobnie  jak  rok  temu , spotkaliśmy  się  w  ,, Piz-za  Club ‘’ (u p. B. Steć ) . Pogoda  pozwoliła  nam  spędzić  miłe  popołudnie  w  zacisznym  ogródku  na  świeżym  powietrzu . Promienie  słońca  zaglądały  pod  parasole  i  towarzyszyły  miłym  rozmowom  i  smacznemu  poczęstunkowi .
Kol. Halina  Lipińska  zapoznała  uczestników  spotkania  z  ogólnym  planem  działalności  w  nowym  roku 2015-16 .  Omówiła  też program  planowanej na  koniec  września  wycieczki  do  Warszawy (Zamek  Królewski , teatr ,,Capitol ‘’ ).
Przy  okazji  spotkania  wszyscy  zebrani  wypełnili  wnioski  o  zapomogi  z  funduszu  socjalnego . Przedyskutowano  też  formę  odbioru  pieniędzy (zachowano  dotychczasową formę –odbiór  w  kasie UMG ).

 


5 marca 2015 r. wybraliśmy się do Opery i Filharmonii Podlaskiej. Tym razem  na deskach  białostockiej Opery został wystawiony jeden z najsłynniejszych musicali ,słynny na całym świecie „Skrzypek na dachu”. Z zainteresowaniem śledziliśmy losy Tewjego Mleczarza opisanego w 1894r. przez Szolema Alejchema.
Jest to opowieść o ojcu żydowskiej rodziny, który marzy o bogactwie i szczęśliwym wydaniu pięciu córek za mąż. Mieszkają we wsi Anatewka w carskiej Rosji, jednak podły los skazuje ich na wygnanie. „Skrzypek na dachu” przedstawia  zwyczajnych  bohaterów  którzy  są  zrozumiali  niezależnie  od  kontekstu  kulturowego.  Jest  to dzieło na wskroś humani-styczne i uniwersalne. Każdy z nas konfrontuje się z tradycją, z nowymi czasami, usiłując zachować poczucie wspólnoty i ładu. 
„Skrzypek na dachu” jest bezprzecznie jednym z najsłynniejszych musicali wszech czasów. Stał się czymś więcej niż po prostu spektaklem albo artefaktem kulturowym zniszczonego świata żydowskich miasteczek. Świetna muzyka, libretto i dramaturgia składają się na sukces dzieła.
Białostocka wersja musicalu została wystawiona równo 50 lat po nowojorskiej premierze. Reżyserem jest Robert Skolimowski. Musical jest zrobiony z rozmachem, wykorzy-stuje multimedia i szerokie możliwości sceniczne nowoczesnego budynku.
Białostocka inscenizacja musicalu pozostawi w naszej pamięci niezapomniane wrażenia.
 


Spotkanie Karnawałowe luty 2015r.
 
9 lutego 2015r. o godz.15 spotkaliśmy się w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżwie, aby spędzić ze sobą miłe karnawałowe popołudnie. Przy smakowitych pączkach omówiliśmy także bieżące sprawy. Koleżanka Teresa  Rozworowska  przedstawiła  sprawozdanie za 2014 r i omówiła szczegółowo podział środków finansowych na rok 2015. Przypomniała o składaniu wniosków dot. dochodów i PIT (ksero).
Panie H. Lipińska i H. Steć  przedstawiły  ofertę majowej wycieczki. Przedyskutowano różne propozycje wyjazdu. Aprobatę uzyskała wycieczka jednodniowa „Śladami Papieża Jana Pawła II” w okolice Suwałk i jeziora Wigry.
Kol. H. Lipińska przypomniała o wyjeździe do Opery  5 marca 2015r.(wyjazd o godz.16.30.)
 12 grudnia 2014r.

12 grudnia 2014 r. nauczyciele  emeryci  spotkali  się  na  uroczystej  Wigilii . Choć  Gwiazda  Betlejemska  jeszcze  ukryta  za horyzontem ,  naszemu  spotkaniu  towarzyszył  świąteczny  nastrój.
Podkreślały  go  biały  obrus na  stole, palące  się  świece,  choinkowe  stroiki,  tradycyjne  potrawy, a  przede  wszystkim  kruchy  opłatek.
Na  spotkaniu  gościliśmy  księdza  proboszcza  naszej  parafii  Eugeniusza  Sochackiego  oraz Dyrekcję  Zespołu  Szkół  w  Czyżewie – panie: Annę  Sienicką  i  Dorotę  Jadczak.
Wszystkich  zebranych  powitała  pani  Halina  Lipińska , prezes  naszego  koła.  W  swoim  wystąpieniu  przytoczyła  fragment  utworu  Moniki A.Oleksy „ Ciemna  strona  miłości ‘’,podkreślając niezwykłą  moc  Bożego  Narodzenia:  „W  rozświetlonych  domach  działy  się  małe  cuda  wigilijnej  nocy.  Pocałunki,  uśmiech,  wzruszenia. Słowa: „kocham’’,  „przepraszam’’,  „ dziękuję ‘’, odbijały  się
o  zamarznięte  szyby  i  topiły  kryształki  lodu  tkwiące  głęboko  w  sercach.Trzask   łamanego  opłatka  dopełnił  tę  noc  cudów  i  nadawał  zwykłemu  wieczorowi  zupełnie  nowe  znaczenie.  Przebaczenie  weszło  cichutko  do  izby  pełnej  ludzi  z  roziskrzonymi  szczęściem  oczami.  Usiadło  przy  pustym  nakryciu  obok  wiary , nadziei  i  miłości  ‘’.
Pani  Halina  swoje  wystąpienie  zakończyła  życzeniami,  aby  w  naszych  domach  nie  zabrakło  miłości,  zaufania,  wsparcia,  spokoju  i  rodzinnego  ciepła  przez  cały  rok , a  światło  betlejemskie  niech  rozświetla  każdy  dzień  Nowego  Roku .
Również  ksiądz  proboszcz  zabrał  głos , wyrażając  swoje  zadowolenie  z  faktu , że  nauczyciele  tworzą  wspólnotę , że  czerpią  radość  z  bycia  razem , że  cieszą  się  każdym  ze  sobą  spotkaniem .
Przy  dźwiękach  kolęd  podzieliliśmy  się  opłatkiem , życząc  sobie  zdrowia  oraz  tego , by  wzrastała  w  nas  miłość , przyjaźń  i  życzliwość … i  do  siego  roku .
Na  ręce  Pani  Dyrektor  przekazaliśmy  świąteczne  życzenia  wszystkim  pracującym  nauczycielom .
 

 

 13. 10. 2014 r.

13 października b.r. nauczyciele  emerytowani  wzięli  udział  w  uroczystości  szkolnej  Zespołu  Szkół  w  Czyżewie  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej.  Licznie  odpowiedzieli  na  piękne  zaproszenia,  które  wcześniej  otrzymali .
Spotkaliśmy  się  w  odświętnie  udekorowanej  sali  gimnastycznej , by  wraz  z młodszymi  koleżankami  i  kolegami  oraz  uczniami  obchodzić  Dzień  Nauczyciela. W uroczystości  uczestniczyli  także : Pani  Anna  Bogucka – burmistrz  Czyżewa , ksiądz  proboszcz – Eugeniusz  Sochacki  oraz  ksiądz  wikary  Andrzej  Klimaszewski .  
Szkoła  połączyła  Dzień  Nauczyciela  ze  Świętem  Patrona  Gimnazjum , noszącym  imię  Jana  Pawła II .  Połączenie   uroczystości  jest  trafne , bo  przecież  Ojciec Święty  był  najlepszym  wychowawcą . Święty  Nauczyciel  Jan  Paweł II  często  zwracał  się  zarówno  do  młodych , jak  i  ich  wychowawców . Pamiętamy  Jego  słowa , gdy  mówił  do  nauczycieli : ,,Pomagajcie