"Życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć; odkrywania, kim jesteście, odkrywania wartości, które nadają kształt waszemu życiu." Jan Paweł II * ZEBRANIE Z RODZICAMI 26 KWIETNIA 2017 ROKU O GODZ. 16:00

Gimnazjum

INFORMACJE DLA RODZICÓW


Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżewie informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych będą:

Gimnazjum:
14 października 2016 r., 31 października 2016r., 19,20,21 kwietnia 2017 r., 02  maja 2017 r.,16 czerwca 2017 r
.
 


SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/17
Zasady rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół w Czyżewie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II