Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

3 Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów

Betlejemskie Światło Pokoju  2014


W grudniu 2014 r. po raz 24 do Polski dotarł płomień zapalony w Grocie Narodzenia Pańskiego  - symbol nadziei na pokój między narodami, szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Ten ogień, niesiony przez skautów i harcerzy w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty, obiega cały świat.  14 grudnia tego roku polscy harcerze odebrali Betlejemskie Światło Pokoju w słowackiej miejscowości Svit. W tym roku ogień betlejemski  przyniósł hasło: „Pokój jest w nas”. Przyjmując Betlejemskie Światło Pokoju – płomień, którego źródłem jest miejsce narodzenia Jezusa, przyjmujemy zachętę do pokonywania w sobie niepokoju, lęku, obawy. W tym roku płomień przypomina nam, że „Pokój na ziemi zaczyna się w nas samych. Tyle, bowiem wokół nas zła, na ile pozwolimy i tyle dobra – ile uczynimy”. Jeśli nosimy w sobie pokój, promieniuje on na ludzi wokół nas.
W tym duchu czyżewscy harcerze uczestniczyli w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju na Łomżyńskiej Wieczerzy Wigilijnej 20 grudnia 2014 r. Na Stary Rynek w Łomży wraz z harcerzami łomżyńskimi wnieśli ogień i zapłonęło wielkie ognisko, z którego Światło Betlejemskie rozproszyło mrok nocy i stało się źródłem, z którego mogli czerpać wszyscy, którzy przybyli na uroczystość.
Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski oraz biskup łomżyński JE Janusz Stepnowski złożyli wszystkim życzenia świąteczne. Spotkanie było  okazją do wspólnego łamania się opłatkiem. Łomżyńskiej Wieczerzy Wigilijnej towarzyszył Jarmark Świąteczny, na którym można było zaopatrzyć się w ozdoby świąteczne, prezenty, wyroby rękodzielnicze i potrawy regionalne.
Na harcerskie świąteczne spotkanie opłatkowe udaliśmy się do Domu Harcerza. Tam komendant hufca, Wiesław Domański, oraz harcerski duszpasterz złożyli życzenia, a wszyscy w harcerskim gronie podzielili się opłatkiem.
Z mieszkańcami Czyżewa radosną Nowiną, przyniesioną z Betlejem, harcerze dzielili się w świątyni w niedzielę - 21 grudnia 2014 r.
Uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Czyżewskiej

21 września 2014 r., w 75 rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich i Związku Sowieckiego na Polskę, w Czyżewie odbyły się uroczystości upamiętniające tragiczne dzieje mieszkańców Ziemi Czyżewskiej w okresie II wojny światowej.  Otwarto Muzeum Ziemi Czyżewskiej poświęcone historii naszej Małej Ojczyzny. Homilia, wygłoszona przez ks. infułata Jana Sołowianiuka podczas mszy św. w kościele parafialnym, była wspaniałą lekcją patriotyzmu, szczególnie dla młodzieży. Na lekcjach literatury nie poznają młodzi uczniowie utworów, przesyconych miłością do ojczyzny, które zacytował ks. infułat. Większość z nich została wykreślona z programów szkolnych.  Kazanie poruszyło nuty patriotyzmu w wielu sercach, szczególnie tych ludzi, którzy doświadczyli dramatu II wojny światowej. Przy Pomniku Niepodległości odbyło się odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych.
Uroczystości na dworcu kolejowym w Czyżewie skupiły się na otwarciu Muzeum Ziemi Czyżewskiej. Częścią Muzeum jest Pomnik Zesłańców Sybiru -  wagon poświęcony pamięci mieszkańców Czyżewa i okolic, deportowanych ze stacji kolejowej  w Czyżewie przez okupantów sowieckich w latach 1940 – 1941. Ów wagon przypomina tragiczną  podróż setek mieszkańców  tej ziemi, wywiezionych w głąb Rosji. Takie same towarowe wagony, w 1946 r., przywiozły tutaj zdziesiątkowanych zesłańców po sześciu latach katorżniczej pracy w Związku Sowieckim,
Ekspozycja poświęcona historii Ziemi Czyżewskiej przypomina dzieje regionu i życie jego mieszkańców. Jest wśród pamiątek także opis 84 lat działalności Związku Harcerstwa Polskiego w naszej Małej Ojczyźnie. Pierwsza drużyna, założona przez dh Annę Osipowską, rozpoczęła swoją działalność już w pierwszych latach po powstaniu harcerstwa łomżyńskiego.   
Harcerze 3 WDH im. Szarych Szeregów oraz 6 SDH im. Sybiraków z Zespołu Szkół w Czyżewie brali udział w niedzielnych uroczystościach, bo przecież nie mogło ich zabraknąć podczas ważnego dla życia Czyżewa wydarzenia. Nie tylko dlatego, że uczestniczą we wszystkich patriotycznych i religijnych świętach. Tego dnia oddali hołd kombatantom,  żołnierzom Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych oraz Sybirakom. Zobligowało ich do tego imię: Szare Szeregi oraz Sybiracy, które wybrali dla swoich drużyn. Harcerze – wierni Przyrzeczeniu, zwykle są tam, gdzie „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Przy wagonie - Pomniku Zesłańców Sybiru, na tabliczkach, które trzymali, przypomnieli  nazwy miejscowości w Związku Sowieckim, gdzie zesłańcy  byli przymusowo osiedleni oraz gdzie NKWD mordowało polskich oficerów w 1940 r. Harcerze służyli pomocą zwiedzającym Muzeum. Ta lekcja historii i patriotyzmu na zawsze  pozostanie w harcerskich sercach i w pamięci.

Halina Lipińska21.02. 2014 r. Światowy Dzień Myśli Braterskiej w środowisku czyżewskich harcerzy


Braterstwo to piękna idea i ogromna wartość w życiu człowieka. Mieści się w niej wiele treści: życzliwość, przyjaźń, koleżeństwo, przywiązanie, bliskość, sympatia, wzajemność, serdeczność, ciepło, przychylność, jedność, solidarność. Prawo harcerskie (3. i 4. pkt.) podkreśla wartość braterstwa: „Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.”  Światowy Dzień Myśli Braterskiej, ogłoszony przez twórcę skautingu R. Baden – Powella,  ma głęboki sens i jednoczy światowy ruch skautowy. „Przez braterstwo skautów do braterstwa narodów – oto dewiza poczynań skautowych”  podkreślił Antoni Olbromski.
Dzień Myśli Braterskiej – święto przyjaźni obchodzone w dniu 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie ma na celu podkreślenie  jedności wszystkich uczestników tej światowej organizacji. W tym dniu harcerze i skauci myślą o sobie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne imprezy lub spotykają się przy ognisku.
Tradycja spotkań w dniu braterstwa trwa także w drużynach czyżewskich. W bieżącym roku święto Myśli Braterskiej harcerze z 3 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Szarych Szeregów i 6 Drużyny Harcerzy Starszych im. Sybiraków obchodzili 21 lutego (w piątek). Na uroczystym apelu szkolnym zaprezentowali swoim kolegom ideę  Światowego Dnia Myśli Braterskiej. Honorowymi gośćmi byli starsi instruktorzy harcerstwa, przedstawiciele Hufca Nadnarwiańskiego w Łomży  - druh  komendant Wiesław Domański i druh Sławomir Sienkiewicz oraz dyrektorzy Zespołu Szkół w Czyżewie (zawsze życzliwi i pomocni harcerzom). Wszyscy goście zostali obdarowani przez harcerzy kartkami z życzeniami braterstwa na co dzień. Goście i gospodarze uroczystości mieli okazję podyskutować o planach i przeszkodach w działalności  harcerskich drużyn a także pochwalić się swoimi osiągnięciami.
W szczególnym Dniu Myśli Braterskiej życzymy wszystkim zuchom, harcerkom, harcerzom, instruktorom i sympatykom harcerstwa doświadczania braterstwa i przyjaźni na co dzień, pogody ducha oraz wielu wspaniałych przygód na harcerskich szlakach. Czuwaj!  Harcerska wigilia - 17 grudnia 2013 r.

 

Harcerze z 3 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Szarych Szeregów i 6 Drużyny Harcerzy Starszych przy Zespole Szkół w Czyżewie gościli na harcerskiej wigilii: instruktorów harcerstwa, licznie przybyłych zesłańców Sybiru i ich przedstawicieli, dyrektorów Zespołu Szkół (jednocześnie gospodarzy szkoły) oraz ks. wikariusza Dariusza Goska. W imieniu zaproszonej na uroczystość wigilijną pani burmistrz Anny Boguckiej, życzenia świąteczne przekazała dh Halina Lipińska, która przypomniała też tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju: „Wyjdź z cienia. Pokaż dobro!”.

Świąteczną atmosferę stworzyły kolędy (przygotowane przez panią Beatę Mioduszewską), obrzęd wieczerzy wigilijnej poprowadzony przez ks. D. Goska oraz życzenia składane przez panią dyrektor Annę Bogucką. Wszyscy uczestnicy wigilii łamali się opłatkiem składając sobie życzenia świąteczne w duchu harcerskiego braterstwa i przyjaźni. Przybyli na uroczystość zaproszeni goście obdarowali harcerzy słodyczami i owocami. W harcerskiej gromadzie tradycyjnie panowała atmosfera braterstwa i przyjaźni. Bardzo cenią sobie wigilijne spotkania harcerze i Sybiracy.

 

 

Betlejemskie Światło Pokoju 21 – 22 grudnia 2013 r.

 

Tegorocznym przesłaniem Betlejemskiego Światła Pokoju jest „Wyjdź z cienia. Pokaż dobro!”. Już po raz 23 Związek Harcerstwa Polskiego, z potrzeby serca organizuje działania, by na wigilijnej wieczerzy zagościł w rodzinach płomień prosto z miejsca narodzenia Jezusa – Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju wędruje po Europie od 1986 roku. Zapoczątkowali tę wędrówkę austriaccy skauci, nadając jej hasło: Światło w ciemności”. Płomień, który pochodzi z Groty Narodzenia Pańskiego harcerze transportują samolotem do Wiednia. Tam podczas ekumenicznego nabożeństwa zostaje on przekazany skautom z kilkunastu państw. Polscy harcerze otrzymują ogień od skautów słowackich. Tradycyjnie przekazują Betlejemskie Światło Pokoju do Niemiec i Rosji, na Litwę, Ukrainę i Białoruś, również do Danii.

Przekazywanie ognia ma być symbolem powszechnego pokoju i wzajemnego porozumienia wszystkich ludzi przed świętami Bożego Narodzenia. Podawane z rąk do rąk światło trafia do wszystkich ludzi, którzy chcą je przyjąć: do rodzin, szkół, szpitali, kościołów, urzędów i instytucji. Światło to ogień, a ogień to ciepło, Betlejem to narodziny Chrystusa. Harcerze niosący ten ogień są przekazicielami ciepła, serdeczności i służby innym ludziom. Światło zostało odebrane w tym roku od słowackich skautów 14 grudnia o godzinie 23:30 w Zakopanem. Stąd rozpoczęło swoją sztafetę po całej Polsce i poza granice kraju.

Uroczyste wręczenie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom Łomży odbyło się podczas Wigilii Miejskiej 21 grudnia na Starym Rynku. Harcerze z Czyżewa już dziewiąty raz odbierali Betlejemskie Światło Pokoju w Łomży. Życzenia wszystkim zgromadzonym złożyli: prezydent miasta Mieczysław Czerniawski i biskup łomżyński Janusz Stepnowski, wicewojewoda Wojciech Dzierzgowski, przedstawiciel Zarządu Województwa Jacek Piorunek i inni przedstawiciele władz. Nastój świąteczny wprowadziły kolędy wykonywane przez zespoły, chóry i harcerzy. Było tradycyjne łamanie się opłatkiem i próbowanie potraw wigilijnych. Jarmark Bożonarodzeniowy, towarzyszący wigilii miejskiej, był okazją do podziwiania dzieł twórców ludowych i wyrobów kuchni regionalnej. 

Po uroczystości na Starym Rynku odbyło się hufcowe spotkanie wigilijne w Domu Harcerza w Łomży. Mieszkańcom Czyżewa Betlejemskie Światło Pokoju harcerze przekazywali podczas niedzielnych mszy świętych 22 grudnia.  

 

 Ostatni prezydent RP na uchodźstwie
hm. Ryszard Kaczorowski od 8 września 2013 r.  jest patronem Chorągwi Białostockiej ZHP

W setną rocznicę powstania harcerstwa na Białostocczyźnie - 8 września br. Chorągiew Białostocka przyjęła imię hm. Ryszarda Kaczorowskiego – białostoczanina i ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie, który zginął podczas katastrofy smoleńskiej. Podczas uroczystej zbiórki przed Pałacem Branickich nowy sztandar z rąk hm. Małgorzaty Sinicy, naczelnik ZHP, odebrał komendant Chorągwi Białostockiej hm. Andrzej Bajkowski. Prezydentowi Kaczorowskiemu poświęcona będzie także tablica pamiątkowa umieszczona na przy ulicy Glinianej 14. W Białymstoku druh hm. Ryszard Kaczorowski składał przyrzeczenie, a później tworzył drużyny harcerskie. 

 Konkurs Piosenki Powstańczej i Harcerskiej w Czyżewie

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie co roku organizuje obchody patrona szkoły. 11 kwietnia br. odbył się z tej okazji Konkurs Piosenki Powstańczej i Harcerskiej. Tematyka piosenek konkursowych, zaprezentowanych przez 17 wykonawców z powiatu wysokomazowieckiego, skupiała się wokół  Powstania Warszawskiego i Szarych Szeregów. 
Pieśni także  mogą opowiedzieć o ważnych wydarzeniach z życia narodu, bowiem  upamiętniają i odzwierciedlają atmosferę czasu, w którym powstały. Pieśń od wieków towarzyszy narodowi w różnych momentach, żeby dodać otuchy, dać nadzieję, wzmocnić emocje. Zawsze służyła ważnej sprawie, była manifestacją naszej wspólnoty i tożsamości narodowej. Pieśń pomagała walczyć  i zwyciężać. Podczas 63 dni Powstania Warszawskiego stworzono wiele wspaniałych piosenek oddających klimat tamtego okresu. Wydawałoby się, że warunki wojenne nie skłaniały do śpiewania piosenek, a jednak towarzyszyły one powstańcom. Napisano szereg piosenek zarówno poważnych, patriotycznych jak i żartobliwych, które uchwyciły nastrój zaangażowania w walkę młodych ludzi gotowych zginąć za ojczyznę, ich nonszalancję wobec śmierci.
Zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Czyżewie Konkurs potwierdził, że pamiętamy piosenki  powstańcze, że wciąż są śpiewane przez młodzież harcerską, nadal wywołują wzruszenie i refleksję nad historią. Szare Szeregi związane są też z  piosenką harcerską, która towarzyszy harcerskiej braci na biwakach, obozach, w marszu i przy ognisku, jest  nieodłącznym elementem  życia harcerskiego.
Dzięki dekoracji, harcerskim mundurom, rekwizytom i kostiumom, a przede wszystkim piosence,  w wypełnionej widzami i uczestnikami sali Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie, gdzie odbywał się konkurs,  zapanował nastrój przypominający zdarzenia z powstańczych warszawskich ulic. Natomiast piosenki harcerskie przywołały harcerską pogodę ducha.  Taką atmosferę stworzyli też wykonawcy prezentowanych utworów muzycznych, którzy przybyli z Szepietowa,  Kuczyna, Rosochatego Kościelnego, Kobylina, Jabłonki Kościelnej, Święcka Wielkiego i Wojen Krup.
Organizatorzy konkursu i jurorzy wręczyli wszystkim uczestnikom dyplomy oraz ufundowali statuetki zwycięzcom.
Harcerze z 3 DH im. Szarych Szeregów oraz 6 DHS im. Sybiraków zaprezentowali w pięknym widowisku historię polskiego harcerstwa. Uczcili w ten sposób setną rocznicę powstania harcerstwa łomżyńskiego.  Gościnni gospodarze zaprosili wszystkich uczestników święta piosenki na  poczęstunek. 
Idea uczczenia patrona szkoły – Szarych Szeregów – pieśnią zasługuje na uznanie i kontynuację. Jednocześnie wspólne śpiewanie piosenek harcerskich może zachęcić młodszych i starszych uczniów do wstępowania w szeregi harcerskie. 

 

                                                                                                                       phm Halina Lipińska7 września 2012 r. XII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

Harcerze z czyżewskich drużyn, jak co roku, uczestniczyli w XII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. „Wracamy do Ciebie Polsko …” to tegoroczne hasło białostockiego Marszu. Zbiórka uczestników Marszu w Białymstoku przy pomniku Katyńskim rozpoczęła drugi dzień uroczystości. Po hymnie państwowym Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź powitał licznie zebranych Sybiraków, gości i najliczniej zgromadzoną młodzież szkolną oraz harcerzy z różnych stron Polski. Po błogosławieństwie uczestników Marszu w obrzędzie katolickim i prawosławnym nastąpił przemarsz do kościoła pw. Ducha Świętego przy ul. Sybiraków ulicami Świętojańską, Warszawską i Piastowską. Tam mszę św. Celebrował JE abp. Edward Ozorowski Metropolita Białostocki, a homilię wygłosił ks. Kan. Dr Tadeusz Kasabuła. Po mszy św. odbyły się uroczystości przy Pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka. Odśpiewany został hymn Związku Sybiraków. Odmówiono modlitwę za zmarłych w obrządku katolickim i prawosławnym. Przemawiali przedstawiciele władz miasta i rządu, m.in. minister nauki p. B. Kudrycka – białostoczanka. Apel poległych zakończyła salwa honorowa. W obecności licznych pocztów sztandarowych złożono pod pomnikiem kwiaty i zapalono znicze. Wraz z harcerzami z Czyżewa w uroczystościach wzięli udział phm Halina Lipińska oraz p. Pieńkowski.

11 listopada 2012 Narodowe Święto Niepodległości

W rocznicowych uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości wzięli udział harcerze i zuchy drużyn czyżewskich. Harcerze wiernie towarzyszą kolejnym świętom narodowym uczestnicząc w liturgii mszy św., przypinając biało-czerwone kokardy uczestnikom uroczystości, trzymając wartę honorową przy Pomniku Niepodległości podczas uroczystości składania wieńców i okolicznościowych przemówień.

19 października 2012 r. Jesienny Zlot w Rosochatem Kościelnym

Liczna grupa harcerzy i zuchów uczestniczyła w Jesiennym Zlocie w Rosochatem Kościelnym, który – jak wszystkie w tym roku szkolnym – poświęcony był setnej rocznicy powstania harcerstwa łomżyńskiego. Drużyna gospodarzy zaprezentowała historię harcerstwa w Rosochatem Kościelnym w prezentacji multimedialnej. Były też opowieści starszych braci – harcerzy. Jak na każdym zlocie były biegi patrolowe, raporty, spotkania, zabawy i kuchnia biwakowa. 

1 listopada 2012 r. Święto Zmarłych

Harcerze przed Świętem Zmarłych oczyścili groby księży proboszczów, spoczywających na czyżewskim cmentarzu oraz symboliczny Grób Sybiraka, ozdobili je i zapalili znicze. 1 listopada harcerze i zuchy pełnili warty honorowe przy Grobie Sybiraka oraz uczestniczyli w zbiórce pieniędzy na renowację zabytków cmentarza czyżewskiego.

18 grudnia 2012 r. Harcerska Wigilia

Pastorałki, kolędy, Ewangelia wg św. Łukasza o Narodzeniu Pańskim, życzenia przy opłatku, kolacja wigilijna – jak nakazuje zwyczaj, tak odbywała się harcerska wigilia w Zespole Szkół w Czyżewie. Niestety w tym roku zawieje śnieżne nie pozwoliły dotrzeć gościom z dalszych stron – Sybirakom, księdzu K. Chaberkowi i zwykle niezawodnemu p. Marianowi Paliwodzie. Przybył na naszą wigilijną uroczystość ksiądz Andrzej Klimaszewski, prezes czyżewskiego Koła Związku Sybiraków Henryk Bruliński, pani dyrektor Dorota Jadczak , pan Andrzej Załuski. Wszyscy uczestnicy mogli podziwiać liryczną, pięknie wykonaną część artystyczną, na którą składały się kolędy, wiersze i koncert młodzieżowej orkiestry.

21 grudnia 20012 r. Betlejemskie Światło Pokoju

Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju, przybywającego za sprawą harcerzy do Polski z Groty Narodzenia Pańskiego z Betlejem od 1986 r. brzmi: „Odważ się być dobrym”. Przywiezione z Łomży Światło harcerze przekazywali w niedzielę 23 grudnia wszystkim mieszkańcom parafii Czyżew na mszach św. W Łomży na Starówce Betlejemskie Światło Pokoju zostało uroczyście przekazane wszystkim drużynom Hufca Nadnarwiańskiego w obecności władz kościoła i miasta. Następnie w Domu Harcerza odbyła się wigilia wszystkich przybyłych harcerzy i zuchów.

Druhny, druhowie, zuchy, niech słowa tego rozkazu głęboko zapadną w Wasze serca:

„Dobro wiąże się w naszych czasach z ryzykiem wystawienia się na śmieszność, dobro idzie w poprzek powszechnych obecnie postaw i wzorców, takich jak szybki zysk i nieoglądanie się na słabszych. Trzeba znaleźć w sobie wiele odwagi, żeby być dobrym i pokazywać to dobro w zwyczajnym życiu.

Życzymy wszystkim – zuchom, harcerzom, instruktorom, aby nasze zwyczajne życie, nasza codzienność wypełniona była dobrem płynącym z odwagi. Wędrując z Betlejemskim Światłem Pokoju pokazujcie odważnie swój harcerski krzyż i z podniesionym czołem mówcie „taki mają najdzielniejsi”.

 

 
3 DH im. Szarych Szeregów przy Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie Osadzie funkcjonuje od lutego 2005 roku. Jest spadkobierczynią idei drużyny działającej w szkole w latach 1977-1989 oraz Komendy Hufca im. Szarych Szeregów w Czyżewie, działającego w latach 1975-1980. Powstała w związku wyborem patrona szkoły Szarych Szeregów. Drużyną opiekują się: phm Halina Lipińska, pwd Barbara Pietrzak, pwd Anna Walaszek.

Drużyna liczy 35 harcerzy i harcerek skupionych w 5 zastępach. Znakiem drużyny jest pomarańczowy kolor chust jako symbol "pomarańczarni"- ugrupowania harcerskiego, w którym działali chłopcy z Szarych Szeregów.

Nawiązaliśmy kontakt z kombatantami, uczestnikami powstania warszawskiego, harcerzami z wojennych "Szarych Szeregów". Opiekujemy się sztandarem Komendy Hufca im. Szarych Szeregów, który został z naszej inicjatywy odnowiony. Drużyna jest głównym organizatorem uroczystości związanych ze Świętem Patrona szkoły, które obchodzone jest w rocznicę Akcji pod Arsenałem. Zapraszamy na tę uroczystość wszystkie drużyny czyżewskie oraz kombatantów z ZG Szarych Szeregów.

Cele działalności drużyny oparte są na Prawie Harcerskim i Przyrzeczeniu Harcerskim:

Działania na rzecz kolegów, szkoły, środowiska

Tworzenie warunków zabawy, odpoczynku, właściwego spędzania wolnego czasu

Kształtowania potrzeby pogłębiania wiedzy i właściwego stosunku do obowiązków szkolnych

Uczenie dostrzegania potrzeb społecznych w środowisku i kształtowanie postawy gotowości do działania

Kształtowanie uczucia tolerancji, przyjaźni i solidarności

Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole

Kształtowanie umiejętności organizatorskich, dyscypliny i zaradności

Uwrażliwianie na piękno przyrody i potrzebą jej szanowania

Kształtowanie charakterów, pobudzanie twórczej aktywności

Wdrażanie do uczuciowości i posłuszeństwa wobec przełożonych

Budzenie optymizmu i pogody ducha

 Tworzymy w drużynie tradycję i obrzędowość, organizując co roku:

uroczystą wigilię harcerską, na która zapraszamy wszystkich instruktorów harcerstwa

Harcerski Start

Wycieczki rowerowe, biegi patrolowe, gry terenowe i ogniska

Akcje zarobkowe dla drużyny (sprzedaż kartek i ozdób świątecznych)

Spotkania z drużynami z okazji Światowego Dnia Myśli Braterskiej.


 Lista harcerzy należących do 3 DH w roku szkolnym 2011/2012

1. Wajszczyk Izabela
2. Stańczuk Mateusz
3. Jadczak Dominik
4. Kraszewska Aleksandra
5. Kosek Krzysztof
6. Sierzputowski Paweł
7. Pieruszyńska Julia
8. Styś Magda
9. Sierzputowska Monika
10. Sienicka Aleksandra
11. Sienicki Michał
12. Przeździecki Jakub
13. Gołaszewski Mateusz
14. Pogroszewska Emilia
15. Sienicka Paulina
16. Żochowska Weronika
17. Szulborski Kamil
18. Jadczak Patrycja
19. Gołaszewski Piotr
20. Głowacka Aleksandra

Harcerze na próbie:

1. Zaremba Piotr
2. Godlewski Kamil
3. Nienałtowski Arkadiusz
4. Murawski Adrian
5. Kot Marta
6. Murawska Izabela
7. Andruszkiewicz Jakub
8. Skupiewska Natalia
9. Osuchowska Sylwia
10. Janghorbani Arian
11. Malinowska Natalia
12. Kostro Zuzanna
13. Dmochowska Daria
14. Rogalski Łukasz
15. Pietruszyńska Zuzanna
16. Ślepowrońska Zuzanna
17. Kempisty Damian
18. Kosiński Michał
19. Budziszewski Dawid


 

 

Hej kolęda…” – okres świąteczny w czyżewskiej gromadzie harcerskiej

 

Święta Bożego Narodzenia owiane są  szczególnym czarem, mają swoisty urok i niecodzienną atmosferę. To czas ukochany najbardziej przez najmłodszych – wtedy stroi się choinki, Mikołaj przynosi prezenty, wieczerza wigilijna gromadzi rodziny, wszyscy w radosnym nastroju cieszą się swoją obecnością. 

W obrzędowości drużyn czyżewskich jest to także ważny okres, który otwiera Zlot Mikołajkowy.

Wigilia harcerska już od lat gromadzi coraz szerszy krąg harcerzy, zuchów, przyjaciół i sympatyków harcerstwa. Chcemy dzielić się opłatkiem i świątecznym nastrojem ze wszystkimi życzliwymi nam ludźmi. Dlatego zapraszamy na Wigilię Sybiraków, wszystkich instruktorów harcerstwa, dyrekcje szkół, przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy, księży miejscowej parafii. W tym roku pani Burmistrz Anna Bogucka na spotkaniu wigilijnym wręczyła prezesowi koła Związku Sybiraków, panu Henrykowi Brulińskiemu, medal wybity z okazji nadania praw miejskich naszej miejscowości. Wieczór wigilijny w kręgu harcerskim przebiega zgodnie z tradycją: czytamy słowa Ewangelii o Narodzeniu Pańskim, śpiewamy kolędy, a w tym roku nasz gość z Łomży, Zesłaniec Sybiru, pan  Marian Paliwoda, zaprezentował góralską gawędę „O małym Panu Jezusicku”. Wszyscy wszystkim składali życzenia dzieląc się opłatkiem. Wieczerza wigilijna składa się z tradycyjnych dań: kapusty, smażonej ryby, śledzia, ciasta.

Już od dwóch lat bierzemy udział w akcji Szlachetna Paczka. 18 grudnia harcerze kwestowali wraz ze szkolnym kołem „Caritas”, zbierając pieniądze na pomoc najbiedniejszym rodzinom w gminie.

Betlejemskie Światło Pokoju przywieźliśmy 22 grudnia. Wzięliśmy udział w uroczystości przekazania Światełka na Starym Rynku w Łomży, a później – korzystając z gościnności Komendy Hufca Nadnarwiańskiego – mogliśmy się spotkać z zaprzyjaźnionymi druhnami i druhami na wieczorze opłatkowym w Domu Harcerza.

23 grudnia przekazaliśmy Betlejemskie Światełko mieszkańcom Czyżewa. Odbyło się to podczas uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym. Czyżewiacy od wielu lat przyjmują Światło Betlejemskie, by zapłonęło w rodzinnych domach w wieczór wigilijny.

Niektóre zastępy kolędują w okresie świąt Bożego Narodzenia – podczas świętych wieczorów – podtrzymując regionalną tradycję kolędniczą.

 

Wszystkim harcerkom i harcerzom oraz zuchom życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku 2012 wiele szczęścia oraz satysfakcji w działaniach na rzecz drużyn i lokalnych społeczności.

Gromada Zuchowa Duszki, 3 DH im. Szarych Szeregów, 6 DHS im. Sybiraków, 8 CDW  z instruktorami

 11 listopada to ważna data w życiu każdego Polaka. Zuchy i harcerze w odpowiedzi na apel prezydenta Bronisława Komorowskiego przygotowali biało – czerwone kotyliony, które przypięli w tym dniu osobom uczestniczącym w uroczystościach.


11LISTOPADA2011

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.


 Dla tych

 Którzy odeszli

 W nieznany świat,

 Płomień na wietrze

 Kołysze wiatr.

 Dla nich tyle kwiatów

 Pod cmentarnym murem

 I niebo jesienne

 U góry.

 

 Dla nich

 Harcerskie warty

 I chorągiewek gromada,

 I dla nich ten dzień -

 Pierwszy dzień

 Listopada.

 Danuta Gellnerowa "Dla tych, którzy odeszli"

Tradycyjnie 1 listopada 2011 roku harcerze pełnili wartę na cmentarzu przy grobie Sybiraków i kwestowali na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków. 


ZLOT

W dniach 21 – 22 października 2011 r. Gromada Zuchowa „Duszki” i 3 Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów uczestniczyły w VI Jesiennym Zlocie ZHP w Rosochatem Kościelnem.
Po apelu rozpoczynającym zlot odbyło się świeczkowisko, a następnie „Festiwal Zabawy”, na którym obowiązywało śmieszne nakrycie głowy.
Drugi dzień to bieg patrolowy. Podczas biegu zuchy i harcerze mieli okazję sprawdzić umiejętność strzelania z łuku i wiatrówki. Najlepszym „okiem” wykazała się Marta Kot i Kuba Konopacki, który trafił w 8. Po biegu wszyscy ze smakiem zjedli kiełbasę upieczoną na ognisku i wspaniały bigos.
VI Jesienny Zlot ZHP w Rosochatem Kościelnem zakończył apel, na którym każda drużyna otrzymała pamiątkowy dyplom.

Zlot

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.
11 „Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru” w Białymstoku

 

  11 „Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru” w Białymstoku

 

Od 2001 r. na początku września, w ramach obchodów „Dnia Sybiraka”, odbywa się w Białymstoku „Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru”. Jest on symbolicznym odzwierciedleniem Golgoty Wschodu Polskich Zesłańców. Tak  opisuje ten dramat Marian Jonkajtys w „Marszu Sybiraków”, uznanym za hymn Związku Sybiraków: „Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, /Z rezydencji, białych dworków i chat / Myśmy wciąż do Niepodległej szli (…) / Bo od września, od siedemnastego / Dłuższą drogą znów szedł każdy z nas: / Przez lód spod bieguna północnego, / Przez Łubiankę, przez Katyński las! / Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt / Wyznaczyły bezimienne krzyże...”

Uczestniczą w nim zesłańcy, którzy szybko odchodzą, kiedyś dziesiątkowani przez syberyjskie warunki życia i NKWD, teraz – przez czas. Jest ich z każdym rokiem coraz mniej. Sybirakom towarzyszą w tym marszu organizacje młodzieżowe, przedstawiciele organizacji kombatanckich z całego świata i najliczniej – harcerze. Setki uczestników przechodzi ulicami Białegostoku od pomnika Matki Boskiej Katyńskiej do Kościoła pw. Św. Ducha, obok którego znajduje się pomnik poświęcony Zesłańcom Sybiru. Tam wszyscy uczestniczą w mszy świętej, po której następują uroczystości pod pomnikiem: składanie wieńców, przemówienia, w których honorowi goście przypominają o gehennie Sybiru, o idei Marszu: „Pamięć zmarłym – żyjącym pojednanie”.

W tym roku w dniu 9 września odbył się 11 Marsz, na który przybyło wielu przedstawicieli administracji lokalnej i państwowej. Jak co roku harcerze drużyn czyżewskich: 3 DH im. Szarych Szeregów, 6 DHS im. Sybiraków,

8 DW i uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie uczestniczyli w tej uroczystości wraz z Sybirakami z Koła ZS w Czyżewie. Również poczty sztandarowe Koła ZS oraz szkół wzięły udział w Marszu. Udział drużyn harcerskich w tej uroczystości jest odpowiedzią młodzieży na apel Związku Sybiraków o opiekę nad Znakami Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu oraz aktywność w dziele zachowania pamięci o deportacjach Polaków w głąb ZSRR w latach 1939 – 1956. Pragną ocalić od zapomnienia syberyjską historię swoich dziadków, kuzynów, sąsiadów.

Reaktywowany w 1988 r. Związek Sybiraków postawił sobie zadanie historyczne – ukazać prawdę o dramacie deportacji, o gehennie narodu polskiego na Syberii – ziemi katorgi i zniewolenia. „Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru” jest organizowany po to, by przekazać społeczeństwu polskiemu, a szczególnie młodzieży, wiedzę na ten temat. Niebawem ZHP stanie się głównym spadkobiercą idei sybirackiej.

 

 

Hm Halina Lipińska