Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

10.09.2018

XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku


W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele kościołów: katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego – augsburskiego, instytucji rządowych, władz samorządowych oraz instytucji historyczno-kulturalnych, a przede wszystkim ci, którzy pielęgnują pamięć o tragicznych losach polskich Zesłańców.
Pod Pomnikiem Katyńskim zgromadzili się licznie Sybiracy oraz delegacje Związku Sybiraków z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, kombatanci, ich dzieci i wnukowie, młodzież szkolna (często ze szkół i organizacji noszących imię Zesłańców Sybiru), harcerze, służby mundurowe. W XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru wzięło udział ok. 12 tysięcy osób i 260 pocztów sztandarowych. 
Jak co roku w Marszu uczestniczyli uczniowie szkół w Czyżewie: Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, harcerze 3 DH im. Szarych Szeregów, 6 DHS im. Sybiraków oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rosochatym Kościelnym. Czyżewskich Zesłańców Sybiru reprezentował p. Henryk Bruliński oraz poczet sztandarowy Sybiraków.  
Uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć wystawy tematyczne na terenie świątyni pw. Ducha Świętego: Przez Sybir do Niepodległej; Zesłańcy-Sybiracy-Deportowani; Za Niepodległą na Sybir; Losy Polaków wracających do odrodzonej Rzeczypospolitej i deportowanych w czasie II wojny światowej. Ekspozycje oddają hołd blisko 1,35 mln wywiezionym na Wschód w latach 1940-56.
Oficjalna część Marszu odbyła się pod Pomnikiem Katyńskim. Witając uczestników uroczystości, prezes białostockiego oddziału Związku Sybiraków -Tadeusz Chwiedź, podkreślał szczególne znaczenie pojednania i ukazywania prawdy historycznej: Prawda ta nie może być ukrywana, zmieniana i fałszowana.  Po błogosławieństwie uczestników Marszu, złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy tysiące osób przemaszerowało ulicami Białegostoku do kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie znajduje się Pomnik – Grób Nieznanego Sybiraka. Zbudowano go pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Jest to wysoki, czarny krzyż, pod którym złożono urny z prochami osób, które zginęły na terenie byłego ZSRR. Wszyscy uczestnicy Marszu wzięli udział we Mszy Świętej celebrowanej przez arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego.
Ostatnia część uroczystości miała miejsce przy Pomniku - Grobie Nieznanego Sybiraka, na którą złożyły się: hymn Związku Sybiraków, ekumeniczne modlitwy za zmarłych oraz wystąpienia okolicznościowe.
Pamiętamy o tych, którzy na przekór śmiertelnemu niebezpieczeństwu trwali przy polskości, sprzeciwiając się przemocy - mówił Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. List od prezydenta Andrzeja Dudy przeczytał Andrzej Dera z kancelarii prezydenckiej oraz wręczył odznaczenia państwowe Sybirakom zasłużonym w dziele pielęgnowania pamięci o deportacjach. Senator Anna Maria Anders mówiła o gen.  Władysławie Andersie jako ojcu wszystkich Sybiraków. Oficjalną uroczystość zakończył apel pamięci i salwa honorowa, po czym delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Ostatnim akcentem Marszu był poczęstunek w postaci żołnierskiej grochówki. 
Halina Lipińska