Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

13.06.2019

„NASZE ZDROWIE I ŻYCIE JEST W NASZYCH RĘKACH!”


W przygotowanych scenkach uczniowie przedstawili niebezpieczne sytuacje tj. bieganie i wzajemne popychanie, bójkę, czy też niewłaściwe wykorzystanie Internetu, które wielokrotnie spotykane są w miejscach, w których najczęściej przebywają dzieci.  Przy każdym nieodpowiednim zachowaniu analizowano skutki wynikające z beztroskiego traktowania bezpieczeństwa swojego i innych osób. Wskazano właściwy sposób zachowania się podczas lekcji, na przerwach oraz w drodze do szkoły jak również w domu. Uświadamiano uczniów, że przebywając w grupie należy być odpowiedzialnym nie tylko za siebie ale także i za  inne osoby. 
Nie narażajmy siebie i innych na utratę zdrowia. Dbajmy o bezpieczeństwo!
 
Elżbieta Wajszczyk