Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

13.06.2019

„NASZE ZDROWIE I ŻYCIE JEST W NASZYCH RĘKACH!”


W przygotowanych scenkach uczniowie przedstawili niebezpieczne sytuacje tj. bieganie i wzajemne popychanie, bójkę, czy też niewłaściwe wykorzystanie Internetu, które wielokrotnie spotykane są w miejscach, w których najczęściej przebywają dzieci.  Przy każdym nieodpowiednim zachowaniu analizowano skutki wynikające z beztroskiego traktowania bezpieczeństwa swojego i innych osób. Wskazano właściwy sposób zachowania się podczas lekcji, na przerwach oraz w drodze do szkoły jak również w domu. Uświadamiano uczniów, że przebywając w grupie należy być odpowiedzialnym nie tylko za siebie ale także i za  inne osoby. 
Nie narażajmy siebie i innych na utratę zdrowia. Dbajmy o bezpieczeństwo!
 
Elżbieta Wajszczyk


Projekt AKTYWNI DZISIAJ KREATYWNI JUTRO

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020
BEZPIECZNA SZKOŁA

KURATORIUM OŚWIATY

 

 

PROGRAM "KLUB"
- edycja 2019

INFORMACJE DLA OSÓB

Z PROBLEMAMI NARKOMANII I NIE TYLKO

 

 

 

 

EWAKUACJA SZKOŁY- film instruktażowy KWPSP
w Białymstoku

 

INTERAKTYWNA GRA

PIERWSZA POMOC

PORADNIK - WYCIECZKI

PIERWSZA POMOC - FILM EDUKACYJNY

PIERWSZA POMOC - KRWOTOK Z NOSA - film instruktażowy

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA - film edukacyjny

 

 

 

 

 
PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

 

 

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych

w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów

w Czyżewie

 


OSOBY ONLINE NA NASZEJ STRONIE:

title="Osoby online na stronę">Osoby online na stronę
title="Licznik wizyt na stronę">Licznik wizyt na stronę
title="Odliczanie dat na stronę">Odliczanie dat na stronę
Odliczanie dat na stronę