Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

08.09.2019

Pamięci Zesłańców Sybiru


W Białymstoku na czyżewską delegację czekała pani Halina Lipińska. To dzięki niej młodzież miała także okazję w tym roku stanąć pod pomnikiem upamiętniającym Danutę Siedzikównę ps. „Inka”, bohaterską sanitariuszkę 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5. Wileńskiej Brygady AK.
Z roku na rok ubywa świadków tragicznych deportacji naszych rodaków na "nieludzką ziemię". Tym większa radość, że czyżewskiej delegacji towarzyszył pan Henryk Bruliński, któremu dane było powrócić do ojczyzny po wywózce na Sybir. 
Uczniowie, teraz już Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie, harcerze, są od wielu lat opiekunami sztandaru czyżewskich sybiraków, który zawsze zabierają ze sobą  na białostocki marsz.