Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

08.09.2019

Pamięci Zesłańców Sybiru


W Białymstoku na czyżewską delegację czekała pani Halina Lipińska. To dzięki niej młodzież miała także okazję w tym roku stanąć pod pomnikiem upamiętniającym Danutę Siedzikównę ps. „Inka”, bohaterską sanitariuszkę 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5. Wileńskiej Brygady AK.
Z roku na rok ubywa świadków tragicznych deportacji naszych rodaków na "nieludzką ziemię". Tym większa radość, że czyżewskiej delegacji towarzyszył pan Henryk Bruliński, któremu dane było powrócić do ojczyzny po wywózce na Sybir. 
Uczniowie, teraz już Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie, harcerze, są od wielu lat opiekunami sztandaru czyżewskich sybiraków, który zawsze zabierają ze sobą  na białostocki marsz.
 


Projekt AKTYWNI DZISIAJ KREATYWNI JUTRO

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020
BEZPIECZNA SZKOŁA

KURATORIUM OŚWIATY

 

 

PROGRAM "KLUB"
- edycja 2019

INFORMACJE DLA OSÓB

Z PROBLEMAMI NARKOMANII I NIE TYLKO

 

 

 

 

EWAKUACJA SZKOŁY- film instruktażowy KWPSP
w Białymstoku

 

INTERAKTYWNA GRA

PIERWSZA POMOC

PORADNIK - WYCIECZKI

PIERWSZA POMOC - FILM EDUKACYJNY

PIERWSZA POMOC - KRWOTOK Z NOSA - film instruktażowy

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA - film edukacyjny

 

 

 

 

 
PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

 

 

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych

w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów

w Czyżewie

 


OSOBY ONLINE NA NASZEJ STRONIE:

title="Osoby online na stronę">Osoby online na stronę
title="Licznik wizyt na stronę">Licznik wizyt na stronę
title="Odliczanie dat na stronę">Odliczanie dat na stronę
Odliczanie dat na stronę