Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

18.05.2020

Komunikat dla rodziców klas VIII


Od 25 maja 2020 r.  istnieje możliwość prowadzenia konsultacji indywidualnych lub w małych grupach  dla uczniów klas VIII.
Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów, obejmują przedmioty zdawane na egzaminie  oraz w miarę potrzeb z innych przedmiotów. Zainteresowanych rodziców uczęszczaniem  dziecka do szkoły proszę o telefoniczną deklarację  do wychowawcy klasy lub sekretariatu (862755040) w godzinach 8:00-14:00 w nieprzekraczalnym terminie, tj. do środy 20 maja włącznie.


Projekt AKTYWNI DZISIAJ KREATYWNI JUTRO

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020
BEZPIECZNA SZKOŁA

KURATORIUM OŚWIATY

 

 

PROGRAM "KLUB"
- edycja 2019

INFORMACJE DLA OSÓB

Z PROBLEMAMI NARKOMANII I NIE TYLKO

 

 

 

 

EWAKUACJA SZKOŁY- film instruktażowy KWPSP
w Białymstoku

 

INTERAKTYWNA GRA

PIERWSZA POMOC

PORADNIK - WYCIECZKI

PIERWSZA POMOC - FILM EDUKACYJNY

PIERWSZA POMOC - KRWOTOK Z NOSA - film instruktażowy

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA - film edukacyjny

 

 

 

 

 
PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

 

 

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych

w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów

w Czyżewie

 


OSOBY ONLINE NA NASZEJ STRONIE:

title="Osoby online na stronę">Osoby online na stronę
title="Licznik wizyt na stronę">Licznik wizyt na stronę
title="Odliczanie dat na stronę">Odliczanie dat na stronę
Odliczanie dat na stronę