Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Aktualności

01.06.2020

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W DNIU DZIECKA!


Miejcie słodkie sny i marzenia,
niech one Wam się spełniają,
a Wasze najskrytsze dążenia
niech realnymi się stają!

Zdrowia, miłości i zawsze dobrego nastroju!
Wszystkiego dobrego z okazji Dania Dziecka
życzą:

Dyrekcja,
grono pedagogiczne
i pozostali pracownicy
szkoły