"Życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć; odkrywania, kim jesteście, odkrywania wartości, które nadają kształt waszemu życiu." Jan Paweł II * ZEBRANIE Z RODZICAMI 26 KWIETNIA 2017 ROKU O GODZ. 16:00

Plan lekcji


PLAN LEKCJI 
obowiązuje od 6 lutego 2017 roku

Szkoła Podstawowa
Ia
Ib
IIa
IIb
IIIa
IIIb
IIIc
IVa
IVb
Va
Vb
VIa
VIb
Gimnazjum
Ia
Ib
IIa
IIb
IIIa
IIIb