"Życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć; odkrywania, kim jesteście, odkrywania wartości, które nadają kształt waszemu życiu." Jan Paweł II * ZEBRANIE Z RODZICAMI 26 KWIETNIA 2017 ROKU O GODZ. 16:00

Szkoła Podstawowa


INFORMACJE DLA RODZICÓWDyrektor Zespołu Szkół w Czyżewie informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych będą:

Szkoła Podstawowa:  

14 października 2016 r., 31 października 2016r.,21 kwietnia 2017 r., 02  maja 2017 r.,16 czerwca 2017r.
 
 


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/17