Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

 ZEBRANIA Z RODZICAMI 29 LISTOPADA O GODZ.16:00

Zamówienia publiczne


WYBÓR OFERTY

OŚWIADCZENIEDOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO ŚWIETLICY Z DOŻYWIANIEM
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CZYŻEWIE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT