Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

W CZYŻEWIE

Skład Rady Rodziców

 RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. SZARYCH SZEREGÓW
W CZYŻEWIE

Agata Zawistowska
Przewodnicząca

Adam Suchowierski
Zastępca Przewodniczącej

Renata Kulesza
Sekretarz

Wioletta Kamińska
Skarbnik